Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
7 juni 2022

Inwoners in je gemeente helpen om langer thuis te blijven wonen, vergt soms aanpassingen in en om huis. Bewoners kunnen hiervoor een aanvraag doen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Judith Strijbos van Samenwerking Kempengemeenten en Bizob inkoper Suzan van de Goor vertellen hoe zij dit proces voor zeven gemeenten vriendelijker inrichtten voor cliënt en consulent.

Het initiatief voor de aanbesteding lag bij Samenwerking Kempengemeenten (GRSK), die voor de vijf Kempengemeen – ten de Wmo uitvoert. Judith: “Als gevolg van het uitgangspunt om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, doen mensen met een beperking door ouderdom, ongeval of ziekte, vaker een beroep op de Wmo voor een woningaanpassing. Voorheen moesten cliënten zelf in gesprek met aannemers gaan, offertes opvragen en deze voorleggen aan consulenten. Waarna de consulent keek welke offerte het best passend was. Dit proces wilden we voor alle partijen vriendelijker inrichten. Best en Veldhoven besloten aan te haken. Zo konden we de aanbestedingskosten delen en ieders expertise bundelen tot de juiste eisen en wensen richting de grote markt van aannemers.”

“De begeleiding van Bizob was zo goed, dat we als gemeenten nu alle tools in handen hebben om het contractmanagement zelf te doen. Met Bizob als back-up natuurlijk.

Judith Strijbos, beleidsmedewerker Wmo bij Samenwerking Kempengemeenten (links op de foto)

Van 84 aannemers terug naar één partner

Voor de uitvoering van Wmo-woningaanpassingen hadden de Kempengemeenten in het verleden contact met 84 verschillende partijen, Best en Veldhoven met 26. Ze besloten de aanbesteding op te delen in twee percelen en per perceel één aannemer te zoeken die alle aanpassingen, van het plaatsen van een beugel tot een complete verbouwing, voor haar rekening kon nemen. Suzan: “Teruggaan naar één factuurpartner, betekent een enorme administratieve lasten – verlichting.” Judith: “En het is makkelijker sturen op kwaliteit.”

Op zoek naar het schaap met de vijf poten

Omdat het een nieuwe inkoop betrof, vroegen de gemeenten Bizob de aanbesteding te begeleiden. Suzan: “Samen keken we welke partijen een dergelijke brede opdracht zouden kunnen uitvoeren. Toen kwamen we al snel uit bij aannemersbedrijven met ervaring in de sociale woning – bouw. Zij zijn gewend om bij mensen thuis uiteenlopende werkzaamheden te verrichten en weten hoe belangrijk goede communicatie hierbij is.” Judith: “Bovendien kennen deze partijen het begrip ‘goedkoopst adequaat’. Voor ons is het namelijk belangrijk dat de cliënt binnen een redelijke termijn de juiste aanpassing krijgt, tegen het beste tarief. Wij spenderen tenslotte belastinggeld en moeten hier zorgvuldig mee omgaan.”

Laag in prijs, hoog op social return

Per perceel schreven verschillende aannemers zich in. Toch werden de percelen uiteindelijk op prijs aan één partij gegund: Van Asperdt Onderhoud en Beheer. Extra bonus was de inzet op social return. Suzan: “Van Asperdt biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek. Bovendien zit het bedrijf met haar wortels in deze regio.”

Digitaal portaal, gestroomlijnd proces

Speciaal voor de samenwerking ontwikkelde Van Asperdt een digitaal portaal. Judith: “Consulenten doorlopen een digitale deelopdracht, die hen stapsgewijs door een complete bestelling loodst. De aannemer pakt deze op en schakelt met cliënt en eventueel verhuurder om te bepalen hoe de opdracht het beste uitgevoerd kan worden. Ko