Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
14 juni 2022

Rondom de uitrol van de intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.” organiseren Bizob en Bouwend Nederland ieder kwartaal een bijeenkomst. Daarin ontmoeten opdrachtgevers en aannemers elkaar om over actuele thema’s te praten.

Op 14 juni 2022 vond de 2e kwartaalbijeenkomst plaats. Zo’n 40 opdrachtgevers (gemeenten) en opdrachtnemers (grote en kleine infra-aannemers) kwamen samen in de raadzaal van de gemeente Bladel. De grote opkomst had alles te maken met het thema van deze bijeenkomst: bouwteams.

Onder leiding van Rob Luiten van kennisplatform CROW gingen we in gesprek over allerlei facetten rondom het werken in bouwteams. Wat is een bouwteam? Welke contractvormen zijn er? Hoe zien modelovereenkomsten eruit? En hoe richt je de aanbestedingsprocedure voor een bouwteam succesvol in?

Geen garantie, maar een goede start

Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was om van elkaar te leren. Er werden verschillende concrete voorbeelden genoemd vanuit de aanwezigen over hun ervaringen met bouwteams. Ook kwam aan bod wanneer een bouwteamproject succesvol verloopt en wanneer juist niet.

De conclusie: werken in een bouwteam is geen garantie dat risico’s verminderen of dat de kans op meerwerk verkleint, maar het is wel een goede start voor een succesvolle aanbesteding. Door elkaar actief op de zoeken, kennis uit te wisselen en te vertrouwen in elkaars expertise komen we tot betere resultaten en worden doelen gehaald. Een bouwteam is een prima manier om dit voor elkaar kunnen krijgen.

Vragen?

We wensen iedereen veel succes met het toepassen van de nieuwe inzichten in de praktijk! Heeft u vragen over het werken met bouwteams? Vraag het gerust aan een van onze concerninkopers.

Over de Intentieverklaring

Onderzoek toont aan dat er een enorme kloof is tussen de aanbestedende diensten en de inschrijvers. Om voor eens en altijd afscheid te nemen van het wij-zij denken ondertekenden Bizob en Bouwend Nederland op 13 januari 2020 de intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.”, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. De intentieverklaring telt 18 concrete actiepunten waarmee de ruim 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt en de 1000 leden van Bouwend Nederland aan de slag zijn gegaan. Rondom de uitrol van de intentieverklaring organiseren Bizob en Bouwend Nederland ieder kwartaal een bijeenkomst.