Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
2 september 2019

Onze concern inkopers Lisette Martens en Marc Braks hebben deelgenomen aan de workshop “Inkoper en inschrijver wisselen van stoel”. Deze workshop is door Bouwend Nederland en het Ministerie Economische Zaken en Klimaat georganiseerd in het kader van actie 19 van de Actieagenda Beter Aanbesteden . Actie 19 van de Actieagenda Beter Aanbesteden heeft betrekking op planning, termijnen en kwaliteit van de beantwoording.

Klik hier voor meer informatie over dit actiepunt.

Bij de workshop waren zowel inkopers van onder andere Rijkswaterstaat en Bizob aanwezig, als inschrijvers zoals Randstad, ingenieursbureau Bovon, bedrijfscateraar Vitam en Volker Wessels Telecom. De workshop werd begeleid door Trias Politica Advies.

Er is gezamenlijk een aanbesteding voor duurzame catering doorlopen, waarbij de rollen van inkoop en verkoop omgedraaid zijn. Door Trias Politica was een uitgebreid aanbestedingsdocument voorbereid. De inkopers (in de rol van inschrijver) hebben vragen kunnen stellen over dit aanbestedingsdocument en hebben vervolgens een presentatie gegeven over hun aanbieding. De inschrijvers (in de rol van aanbestedende dienst) hebben de gestelde vragen beantwoord in de nota van inlichtingen en hebben de presentaties beoordeeld.

De ervaringen van deze bijeenkomst zijn gebruikt voor het opstellen van een lijst met 10 praktische tips over planning, termijnen en de kwaliteit van de beantwoording van vragen. De workshop heeft bevestigd dat een aanbesteding voor beide partijen veel tijd kost en ook dat er een gezamenlijk belang is, namelijk het indienen en ontvangen van goede inschrijvingen. Ook is er is nog meer begrip voor elkaars situatie ontstaan.