Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
24 oktober 2023

Waar Bizob twee weken geleden nog een presentatie gaf aan de accountants van Crowe over inkoop, aanbesteden en de aanbestedingswet, was het nu onze beurt om informatie op te halen!

Op 23 oktober leerden onze inkoopmanagers, ons expertisecentrum en de Taskforce Accountancy alles over de accountantscontrole. Teun van Lierop en Huub Jansen van Crowe Foederer, namen ons mee in de wereld van het controleprotocol, het normenkader, de rechtmatigheidscontrole, de spendanalyse en duurzaamheidsrapportage.

We kregen een antwoord op vragen als:

  • Waar let de accountant op en welke risico’s zien accountants op het gebied van aanbestedingen?
  • Wat is de rolverdeling tussen gemeenteraad, college, ambtenaren en de accountant?
  • Op welke wijze kijkt de accountant naar de vastlegging en onderbouwing van prestatieleveringen?

Speciale dank aan Teun en Huub voor de leerzame middag!