Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
11 augustus 2021

Dat je elkaar versterkt wanneer je twee bijzondere expertises bundelt, blijkt wel uit de samenwerking tussen MijnGemeenteDichtbij en Bizob. Mark van der Aa, Beheer buitendienst bij MijnGemeenteDichtbij, wist concerninkoper Tim Boemaars van Bizob te overtuigen van een andere insteek voor de aanbesteding van wegenzout. Dit leidde voor zeven gemeenten de komende vier jaar tot de scherpe deal: niet strooien, is niet afnemen.

In de jaarlijkse voorbereiding op de winter besloten zeven gemeenten met Bizob op te trekken in een Europese aanbesteding voor de inkoop van wegenzout. “Waar de wegenzoutmarkt lange tijd een afnameverplichting van vijftig procent kende, gaven drie gemeenten aan bij een zachte winter dit keer geen verplichte afname te willen”, vertelt Tim. Mark: “De afgelopen jaren is de wegenzoutmarkt ruimer geworden, dit is positief voor inkopende partijen. MijnGemeenteDichtbij wist hierdoor eerder al een contract te sluiten met een afnameverplichting van nul procent. Dit wilden we nu weer.”

Gewaagde aanbesteding

Het bundelen van twee expertises leverde hier een gewaagde aanbesteding op. Tim: “Marks kennis van de markt hielp ons bij het schrijven van een scherpe aanbesteding.” Mark: “We hebben al vaker met Bizob samengewerkt en vinden het prettig dat Bizob het juridische en administratieve aspect van de aanbesteding voor haar rekening neemt. Bizob luistert goed naar wat we willen en vertaalt dit naar de juiste vraag.”

Dubbele high score

Die scherpe aanbesteding omvatte twee kwaliteitscriteria. Eén: het verplichte afnamepercentage (tussen de nul en de vijftig procent) en twee: de garantie van extra zout bij een strenge winter. Tim: “In totaal reageerden vier aanbieders op de aanbesteding waarvan één partij een afnameverplichting van nul procent en een garantiestelling van honderd procent hanteerde.”

“Onze positieve ervaringen met de markt en de inkoopdeskundigheid van Bizob, maakten dat we de markt konden uitdagen. Zo realiseerden we met elkaar een groot voordeel voor zeven gemeenten.”

Mark van der Aa, Beheer buitendienst MijnGemeenteDichtbij (rechts op de foto)

Massa is kassa

Al met al een zeer succesvolle aanbesteding. Zeven gemeenten besparen dankzij dit gezamenlijke optrekken een mooi bedrag op wegenzout, terwijl vier gemeenten rekenden op een afnameverplichting van minimaal vijftig procent bij zachte winters. Tim: “Massa is kassa. Als grotere speler op de markt sta je nu eenmaal steviger.”

De kracht van samen optrekken

Naast het uitzetten van de aanbesteding verzorgt Bizob ook het contractmanagement rondom het wegenzout. Tim: “Er is gekozen voor een lichte variant. Gemeenten onderhouden in zo’n geval zelf het contact met hun leveranciers en wij komen in beeld wanneer afspraken niet worden nageleefd. Ook dan is het prettig om als pact op te trekken.” Mark: “Door gezamenlijk een contract aan te gaan, kun je in de toekomst nog meer kennis met elkaar delen. Daar worden we allemaal beter van.”