Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
14 februari 2022

Werkbezoek MAAS Koffie

Eén van de hoofdthema’s uit het project ‘Beter Aanbesteden’ is het verbeteren van de kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en de aanbestedende dienst. In dit kader deed Bizob 9 februari jl. een bedrijfsbezoek aan MAAS International BV.  Centraal stond het werken vanuit wederzijds begrip, vertrouwen en onderling respect, vóór, tijdens en na de aanbestedingsfase.

Bizob gaf onder andere een antwoord op vragen als:

  • Hoe ziet het aanbestedingsproces eruit?
  • Hoe zorg je als inschrijver dat je inschrijving goed aansluit op de wensen van de aanbestedende dienst?
  • Hoeveel invloed hebben inkopers op zaken als duurzaamheid, social return en lokaal inkopen?

MAAS vertelde op basis van welke criteria zij besluiten wel of niet in te schrijven en hoe ze een bijdrage leveren aan de SDG (Sustainable developement goals):

Het was een interessante ochtend waarin we veel van elkaar geleerd hebben!

Over Beter aanbesteden
Jaarlijks wordt er voor 73 miljard euro aanbesteed door de overheid. Vanuit de evaluatie van de aanbestedingswet 2012 blijkt dat de inkoop van diensten en producten slimmer, beter en makkelijker kan, zowel voor ondernemers als overheden. Er is een grote behoefte aan betere communicatie tussen aanbestedende diensten en ondernemers. Daarom is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en expertisecentrum PIANOo het initiatief Beter Aanbesteden gestart.  Vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid wisselen in dit traject informatie uit en delen verbeterpunten en vernieuwende werkwijzen met elkaar.