Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
28 juli 2022

Op 29 september a.s. van 14:00 tot 17:30 uur organiseert Nevi Publiek in Uden (IBN Uden) een kennissessie over Social return. In deze kennissessie krijgen aanbestedende diensten inzicht in hoe zij op een concrete wijze invulling kunnen geven aan SROI en wat dit vraagt van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Sprekers tijdens deze sessie zijn onder andere Marcel Stuijts (directeur Bizob), Paul Broeckaert (manager Adviespunt Social Return bij WSD-groep), Janneke van Tilborg (coördinator Werkgevers bij SWOM: Studeren & Werken op Maat) en Twan Krekels (DeMaackers BV).

Klik hier om u direct aan te melden

Over de sessie:

Er zijn uitdagingen genoeg. Soms is er geen SR-beleid of is het onduidelijk wie de eigenaar is. Is er zicht op welke markten en marktpartijen zich hard maken voor specifieke doelgroepen? En als we dan van start zijn, hebben opdrachtgever en opdrachtnemer dan hetzelfde beeld van SR-beleid en aangeboden SR-invulling? En wat levert het op? Daarover gaan we in gesprek.

Tijdens dit event komt het volgende aan bod:
•    Ontwikkelingen SROI en SW
•    Arbeidsparticipatie
•    Maatwerk
•    Discussie

Programma:

14:00u Ontvangst met koffie en thee.
14:30uStart en introductie door Marcel Stuijts en Jan-Pieter Papenhuijzen.
14:40uHet perspectief van de SW-sector door Maarten Gielen (directeur IBN)
15:00uMonitoring SROI door Paul Broeckaert, manager Adviespunt Social Return bij WSD-groep: Wat is het doel van monitoren en hoe monitor je een social return verplichting (en wat komt daar bij kijken)? Ook gaat Paul in op de positieve bijeffecten van monitoren.
15:30uHet perspectief vanuit SWOM door Janneke van Tilborg, Coördinator Werkgevers bij SWOM: Studeren & Werken op Maat (SWOM) is een maatschappelijke organisatie die hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking begeleidt naar een duurzame baan of een stage. SWOM licht toe hoe zij in het kader van SROI samenwerkt met organisaties in de private en publieke sector om zo gezamenlijk sociale impact te creëren ten behoeve van deze doelgroep.
15:55uHet perspectief vanuit een sociaal ondernemer door Twan Krekels, mede-initiatiefnemer van DeMaackers BV. Samen met zijn compagnon zet hij zich in om de wereld een stukje mooier te maken door vakmanschap te combineren met zijn maatschappelijk hart. In de timmerwerkplaats nemen ze werk aan uit de  bouw- en timmerindustrie waarmee ze hun maackers willen opleiden tot volwaardige krachten binnen deze branches. Verder creëren ze eigen producten en meubels van circulair materiaal.
16:15uEn het resultaat is…door Jolanda van Grinsven, Concern inkoper bij Bizob: Jolanda heeft het traject met samenwerkingsverband “Deurne Doet ’t!” uitgevoerd, zij vertelt over haar ervaringen met dit mooie traject.
16:30uDiscussiegroepen met de deelnemers over de volgende vragen: Voor welke doelgroep zijn wij er en voor welke doelgroep willen/ moeten we er zijn? Wat zijn uitdagingen aan beide zijden van de tafel en hoe komen we naast elkaar te zitten in het realiseren van SROI doelstellingen?
16:55uAfsluiting en samenvatting door Jan-Pieter Papenhuijzen en Marcel Stuijts.
17:00uBorrel.
17:30uEinde.