Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
11 maart 2020

De maatregelen ter indamming van het coronavirus hebben effect op veel organisaties. Ook rondom aanbestedingen kunnen zich problemen voordoen. Denk aan zaken als: Zijn er voldoende personen binnen uw organisatie aan het werk en is tijdige afstemming mogelijk om een inschrijving op te stellen? Kunnen handtekeningen van bevoegde personen worden ‘opgehaald’? Gaat de geplande schouw of presentatie door?

Inventarisatie

Bizob wil er graag voor zorgen dat de aanbestedingen die wij begeleiden voor gemeenten en organisaties ook in deze periode goed doorlopen worden. Daarom inventariseren we op dit moment mogelijke knelpunten die ontstaan door het coronavirus ten aanzien van inschrijvingen voor aanbestedingen. Dit doen we via het berichtenverkeer in het aanbestedingsplatform (Negometrix/ TenderNed). Als inschrijver op een aanbesteding, kunt u daar precies aangeven welke knelpunten u ervaart of verwacht. Dit kan voor zowel nieuwe aanbestedingen als voor lopende aanbestedingen.

Afweging

Op basis van de ontvangen reacties worden eventuele maatregelen genomen. Hierbij is de insteek dat het belang van marktpartijen wordt meegenomen en de aanbestedingen indien redelijkerwijs mogelijk (normaal) doorgang vinden om zodoende zo min mogelijk economische schade te lopen. Indien er maatregelen worden genomen, dan worden deze eenduidig naar alle betrokken ondernemers gecommuniceerd via het aanbestedingsplatform.

Vragen

Met vragen of opmerkingen kunt u zich via het aanbestedingsplatform richten tot de contactpersoon die is vermeld in de aanbestedingsdocumenten.