Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
23 januari 2024

Op 22 januari vond het mini symposium ‘De Energiemarkt: Hoogspanningsveld of gesynchroniseerd net?’ plaats op de Bio Energie Centrale in Cuijk (BECC). Een middag voor én met de bij Bizob aangesloten gemeenten en publieke organisaties vol interessante presentaties en praktijkvoorbeelden. Centraal stond het thema energie. Hoe ziet de energiemarkt eruit? Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen op de turbulente energiemarkt? En hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de energietransitie door duurzame energie in te kopen?

Tamar Land, accountmanager Greenchoice Zakelijk, trapte het symposium af met een korte uiteenzetting over de turbulente energiemarkt en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren.

Van snoeihout naar energie

Daarna nam Daniel Goedhuis, mede-eigenaar van BECC, ons mee op een rondleiding door de Bio Energie Centrale. Hij liet ons zien hoe resten snoeihout, sloophout en papierslib uit de omgeving (waarvoor geen andere nuttige bestemming is) omgezet worden in groene stroom en duurzame warmte.

Duurzaamheid in het inkoopproces en de Bizob Tenderdesk

Na de interessante rondleiding vertelde Sandra Kluytmans, duurzaamheidsadviseur Bizob, de aanwezigen over hoe duurzaamheid een vaste rol heeft in het inkoopproces en hoe we, stapje voor stapje, maatschappelijke doelen kunnen realiseren. Klaas Gomes, concerninkoper Bizob, presenteerde de Bizob Tenderdesk. Heeft u aanbestedingen waarbij gebruik wordt gemaakt van een RAW-bestek en waarbij alles wordt voorgeschreven en er dus geen ander onderscheidend vermogen is dan prijs? Dan staat de Bizob Tenderdesk voor u klaar. Het doel van de Tenderdesk is om efficiency te behalen door algemene informatie uit de RAW tenders op basis van een RAW-bestek op laagste prijs te standaardiseren en voor de totale Bizob regio te combineren.

Samenwerking duurzame energie

Vervolgens zetten Ehssane Gounou, directeur Greenchoice Zakelijk en Marcel Stuijts, directeur Bizob, hun handtekening voor de langdurige samenwerking rondom duurzame energie. Vorig jaar rondde Bizob de collectieve aanbesteding voor het leveren van duurzame energie af. Twintig deelnemende organisaties in Zuid-Oost Brabant hebben een contract afgesloten. De komende jaren (minimaal 2, maximaal 7) wordt 100% duurzame energie geleverd, bestaande uit gecompenseerd gas en duurzame elektriciteit, opgewekt uit zonne- en windenergie in Nederland. Bizob en Greenchoice streven naar een langdurige, duurzame samenwerking. Aan de basis daarvan ligt het contractmanagement, dat Bizob namens de aanbestedende diensten uitvoert.

Op de foto v.l.n.r.: Tim Boemaars (concerninkoper Bizob), Marcel Stuijts (directeur Bizob), Ehssane Gounou (directeur Greenchoice Zakelijk) Tamar Land (accountmanager Greenchoice Zakelijk), Niek Probst (Coördinator Greenchoice Zakelijk).

Tot slot presenteerde Tim Boemaars, concerninkoper Bizob, de in het najaar van 2023 doorlopen collectieve aanbesteding Groene Zone Isolatie. De definitieve gunning daarvan wordt op korte termijn verwacht, waarna de overeenkomst in februari kan gaan starten.

Bedankt Daniel Goedhuis voor de rondleiding en Tamar Land, Sandra Kluytmans, Klaas Gomes, Tim Boemaars voor jullie interessante presentaties en dank aan alle aanwezigen voor jullie waardevolle input!