Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
27 oktober 2023

Op maandag 23 oktober vond een informatiebijeenkomst plaats over de nieuwe betalingsregeling infra.

Huidige situatie

Voorfinanciering van projecten door ondernemers is al jarenlang een groot punt van zorg in de infrasector. Dit trekt een zware wissel op een gezonde bedrijfsvoering van de (mkb)ondernemer. Gebrek aan liquiditeit zet bovendien een ongewenste rem op noodzakelijke investeringen in bijvoorbeeld innovatie of duurzaamheid, die veelal vanuit het mkb moeten komen. De bestaande betalingsregeling zet bovendien een belangrijke rem op maatschappelijke kosten in zijn algemeenheid. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld faillissementen.  Door een MKB INFRA werkgroep is een nieuwe betalingsregeling ontwikkeld om de genoemde voorfinanciering te verbeteren.

Succesvolle pilots

In pilots is deze nieuwe betalingsregeling de afgelopen jaren succesvol uitgetest met significante resultaten, zoals reductie van de voorfinanciering van maar liefst 85%, afname van het balanstotaal met zo’n 25% en snelle doorbetaling in de keten. Alle deelnemende partijen (zowel aan opdrachtgevende als aan opdrachtnemende kant) zijn enthousiast! De regeling wordt dan ook al standaard door een aantal aanbestedende gemeenten op projecten toegepast.

Landelijke uitrol

Deze nieuwe betalingsregeling is vanuit het Ministerie van Economische Zaken onder het ‘Programma Beter Aanbesteden 2023’ onlangs gewaardeerd met toekenning van een subsidie. Het bijbehorend gesubsidieerd actieplan ziet toe op een landelijke uitrol in de praktijk in de 2e helft van 2023.

Ook Bizob pakt in dit verband de handschoen op. Op 23 oktober namen 30 projectleiders vanuit de bij Bizob aangesloten gemeenten deel aan de digitale informatiebijeenkomst over deze nieuwe betalingsregeling die in samenwerking met MKB INFRA werd georganiseerd. Vanuit de gemeenten Eindhoven en de Limburgse gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Roermond en Venlo namen 25 projectleiders eveneens deel. Het is duidelijk een onderwerp waar grote belangstelling voor is!

Johan Middelkamp en Meriam de Koning van de werkgroep betalingsregeling van MKB INFRA hebben de ins en outs van deze nieuwe betalingsregeling toegelicht. Daarnaast was er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen.

Vervolg

Bizob is enthousiast over de nieuwe betalingsregeling en de voordelen die hieruit voort kunnen komen. Daarom zullen we zo snel mogelijk gaan starten met het implementatietraject. We zetten allereerst de al bestaande templates en documenten van de MKB INFRA-Betalingsregeling© op de leest en aanbestedingsdocumenten van Bizob. Vervolgens zal afstemming plaatsvinden met de individuele aangesloten gemeenten waar al belangstelling bestaat voor een infra project via deze nieuwe betalingsregeling.

De betalingsregeling is in belang van de gehele infra-keten ontwikkeld. Onder de noemer ‘Beter Aanbesteden’ wordt deze regeling dan ook branche breed uitgedragen.