Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
14 maart 2022

Als netwerk van 21 regiogemeenten is de kracht van samenwerking bij Metropoolregio Eindhoven al langer bekend. Het aansluiten bij inkoopbureau Bizob is daarom een logische stap. Op maandag 14 maart jl. ondertekenden MRE en inkoopbureau Bizob een aansluitingsovereenkomst.

v.l.n.r: Mevrouw Drs. J. Wiggers (Secretaris-directeur MRE), De heer Dr. M. Stuijts (directeur Bizob),
De heer F. Van der Meijden (Voorzitter Bizob) en De heer J.A. Jorritsma (Voorzitter MRE).

Over MRE

Effectief en efficiënt inkopen is voor elke organisatie van belang. Als publieke instelling heeft MRE zich daarbij ook nog te houden aan specifieke wet- en regelgeving. Dat maakt het inkopen er niet eenvoudiger op”, aldus MRE secretaris-directeur mevrouw Wiggers. “Door het aansluiten bij Bizob kan MRE rekenen op ondersteuning door inkoopexperts bij al onze inkooptrajecten en ingewikkelde aanbestedingen”

Over Bizob

Bizob begon ruim vijftien jaar geleden als een nieuw samenwerkingsverband tussen tien gemeenten en  is inmiddels uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop. Naast MRE zijn bij Bizob nog ruim 35 andere publieke organisaties en gemeenten aangesloten. Ook de gemeenten waarvoor MRE actief is, zijn partner van Bizob.

Samen sterk

Door aan te sluiten bij deze inkoopsamenwerking kunnen veel dingen die MRE nodig heeft voor hun bedrijfsvoering, zoals kantoormeubilair, verzekeringen, soft- en hardware of inhuur van derden gezamenlijk ingekocht worden. “Dat levert meer op dan een gunstige prijs”, vertelt de heer Stuijts, directeur van Bizob “Bij een collectief aanbestedingstraject bundelen we de inkoop en delen we informatie en expertise. We bouwen kennis op van producten, markten en bedrijven. Zo kunnen we risico’s verminderen en verbetert de kwaliteit van het inkoopproces en daarmee van de in te kopen producten.”

De heer van der Meijden, bestuursvoorzitter Bizob, is verheugd dat steeds meer organisaties in de regio Bizob weten te vinden: “Samen staan we steeds sterker! We kijken uit naar een goede samenwerking met MRE.”

V.l.n.r: Mevrouw Drs. J. Wiggers (Secretaris-directeur MRE), De heer Dr. M. Stuijts (directeur Bizob),
De heer F. Van der Meijden (Voorzitter Bizob) en De heer J.A. Jorritsma (Voorzitter MRE).