Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
28 september 2023

Ieder kwartaal organiseren Bizob en Bouwend Nederland een bijeenkomst in kader van het landelijke programma Beter Aanbesteden  en de uitrol van de intentieverklaring ‘Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.‘ Daarin ontmoeten opdrachtgevers en -nemers in de bouwsector elkaar om over actuele thema’s te praten, zoals contractvormen, het afstemmen van vraag en aanbod en het borgen van duurzaamheid binnen een aanbesteding. Op 28 september 2023 stond de bijeenkomst in teken van het verankeren van duurzaamheid. In de raadzaal van gemeente Bladel werden we ontvangen door waarnemend wethouder Wim van der Linden. Samen met Sanne de Groot, adviseur duurzaamheid van ingenieursbureau Tauw, gingen we vervolgens in gesprek over het realiseren van onze duurzame doelen.

Sanne startte de ochtend met de quote: Moed = angst + actie. Duurzaamheid doorvoeren vergt lef. Het gaat niet vanzelf en soms moeten we buiten de veilige wegen durven stappen om echte resultaten te krijgen, zonder roekeloos overmoedig te zijn. Een gedragen inkoopbeleid, waarin duidelijke duurzaamheidsambities zijn vastgesteld geeft ruimte en richting om hierbinnen te acteren en de nieuwe paden te gaan bewandelen.

Vervolgens schotelde Sanne een aantal praktische handvatten voor om duurzame doelen te verankeren in ons dagelijks werk, zoals de ambitiematrix, de omgevingswijzer en de CO2 -Prestatieladder. Maar hoe blijft het financieel en technisch haalbaar? En wanneer doe je het goed? Met de Milieu Kosten Indicator (MKI) kan gekeken worden of de keuzes die je maakt daadwerkelijk bijdragen een verduurzaming in de hele keten.

Veel interactie

Er was volop ruimte voor het delen van ervaringen. Juist van elkaar kunnen we veel leren! Niet alleen Best Practices (wat ging er goed) dragen bij aan een versnelling van de duurzaamheidstransitie, maar juist ook Brilliant Faillures (wat ging er mis) helpen bij het maken van de juiste keuzes.

De ochtend sloot af met een inventarisatie van belemmeringen. Welke zaken zorgen ervoor dat duurzaamheid in aanbestedingen geen doorgang vinden? De waan van de dag, spoedzaken, beloond worden voor korte-termijn-doelen, te weinig capaciteit, het ontbreken van kennis en ‘door de bomen het bos niet meer zien’ werden als belangrijke belemmeringen aangestipt.

Er waren ook oplossingen! Zoals: kies voor een contractvorm die past bij de doelen die je wil realiseren, pas zo veel mogelijk standaardisatie toe in de uitvraag, kies voor eenvoud wanneer toepasbaar, deel kennis en vooral vier en deel je successen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat er een veilige omgeving moet zijn waarin nieuwe dingen onderzocht mogen worden en fouten gemaakt mogen worden. En de belangrijkste: Stap af van de keuze tussen duurzaam of niet duurzaam aanbesteden. Net zoals het ook geen punt van discussie is of iets veilig moet zijn. De standaard is duurzaam, enkel de mate van duurzaamheid is bespreekbaar!

De Conclusie: de tijd is aan ons, laten we durven!

Bedankt aan alle aanwezigen voor het delen van ervaringen en kennis.