Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
7 juni 2022

De contracten voor de huishoudelijke afvalinzameling en -verwerking en het leveren van inzamelmiddelen liepen af. Reden voor de samenwerkende gemeenten binnen de GR Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel om in 2021 met negen Europese aanbestedingen de afvalmarkt op te gaan, op zoek naar nieuwe partners. Johan Bens, beleidsadviseur en programmacoördinator Afvalinzameling bij gemeente Land van Cuijk en Bizob inkoopadviseur Roel Adriaans vertellen over deze monsterklus.

Tot 1 januari 2022 werkten de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Boekel op het gebied van afvalinzameling samen in een gemeenschappelijke regeling. Sinds de fusie van de eerste vijf gemeenten tot gemeente Land van Cuijk ligt de uitvoering bij Team Afval van deze gemeente. Johan: “De aanbestedingen hebben nog onder de gemeenschappelijke regeling gelopen. De Jonge Milieu Advies ondersteunde hierbij op het vakinhoudelijke vlak, Bizob op het procedurele stuk.”

Intensief en omvangrijk traject

Op één dag negen Europese aanbestedingen publiceren is zelfs voor Bizob geen dagelijkse kost, vertelt Roel. “Dit project hebben we vanuit Bizob met een team van drie collega’s begeleid. 9 Alleen al het beantwoorden van alle vragen naar aanleiding van de nota’s van inlichtingen, was een gigantische klus. Verder was het halen van de strakke deadlines een flinke uitdaging.” Johan: “Het was een omvangrijk en intensief traject. Afval is een kleine markt met zo’n tien grote spelers. Vooraf hebben we daarom informele marktconsultaties gedaan. Om de interesse te peilen en om tot een slim programma van eisen te komen.”

“Toen wij een voorgenomen gunning met reden wilden terugdraaien, wist Bizob ons precies te vertellen wat de mogelijkheden waren. Zo werd een juridische nasleep voorkomen en hebben we de aanbesteding alsnog aan een goede partij kunnen gunnen.”

Johan Bens, beleidsadviseur & programmacoördinator Afvalinzameling gemeente Land van Cuijk (rechts op de foto)

 Aanbesteden gaat niet altijd over rozen

Wanneer je aanbesteedt in een nichemarkt, kun je soms voor verrassingen komen te staan. Zo bleef de aanbesteding voor de inzameling van oud papier zonder inschrijvingen. Johan: “Hier bleken verschillende redenen voor te zijn. Oud papier inzameling is van oudsher een samenwerking met verenigingen. Dit brengt een risico op ongevallen met zich mee. Verder vindt het ophalen vaak plaats op zaterdag of in de avonduren. Eén partij had wel interesse voor doordeweekse inzameling, zonder vrijwilligers op de kraakperswagen en tegen een vaste prijs per container.” Roel: “Op basis van deze wensen is het team van Johan met alle zestig verenigingen in Land van Cuijk om tafel gegaan en hebben zij iedereen bereid gevonden om mee te werken. Zo kregen we uiteindelijk alsnog een goede inschrijving.”

Taskforce Afval

De wereld van afvalinzameling en -verwerking vergt specialistische kennis. Daarom vormt Roel met collega inkoopadviseur Rob van de Put en met commoditymanager Frank Weerheijm sinds kort de Taskforce Afval. Roel: “Wij verzamelen alle opgedane kennis op dit vlak, om deze te delen met collega’s die in de toekomst soortgelijke trajecten begeleiden. Ook kunnen zij bij ons terecht met vragen.”

Betaalbare kosten én hoge afvalscheiding

Afgelopen januari gingen alle nieuwe contracten in. Johan: “Het doel was om de kosten van afvalinzameling voor onze inwoners acceptabel te houden. Ook wilden we onze reputatie op het gebied van afvalscheiding hoog houden: wij behoren al jaren tot de top drie van Nederland wat betreft de hoeveelheid restafval. Met deze contracten zijn we op beide punten geslaagd.”