Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
20 april 2023

Vandaag presenteerden we het nieuwe model inkoopbeleid aan onze partners. 

Het huidige model Inkoopbeleid dateert uit 2016 en is toe aan een update. Bizob heeft in samenwerking met VNG en juristen vanuit verschillende publieke organisaties een nieuw model Inkoopbeleid opgesteld, waarin alle actuele ontwikkelingen op het gebied van inkoop, wetgeving en jurisprudentie zijn meegenomen. Het taalgebruik is modern en er is ruimte voor lokaal beleid en MVOI doelstellingen.

Keuze ambitieniveau

Onze ruim 35 aangesloten gemeenten en publieke organisaties maken zelf een keuze tussen vier inkoop ambitieniveaus waarmee zij de komende jaren hun beleidsdoelen gaan realiseren (ambitieniveau 4 of hoger):

Opname MVOI doelstellingen

Inkoop kan worden ingezet voor de transitie naar een duurzamere, sociale wereld. In het nieuw model Inkoopbeleid is daarom veel ruimte om de MVOI doelstellingen voor uw organisatie op te nemen. We gebruiken hiervoor de zes thema’s uit het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI): Milieu en biodiversiteit, Klimaat, Circulair (inclusief biobased), Ketenverantwoordelijkheid (Internationale Sociale Voorwaarden), Diversiteit en inclusie en Social return: