Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
15 juli 2019

De regelgeving rondom inkoop en aanbesteden blijkt in de praktijk voor verschillende uitleg vatbaar. De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht, waaraan Bizob deelneemt, signaleert vraagstukken uit de inkoop- en aanbestedingspraktijk en formuleert hierover een visie. Onlangs bogen zij zich over het Ramen van een opdracht. Hoe bepaal je de waarde van een opdracht, zodat een geschikte en proportionele inkoopprocedure gekozen kan worden? Wat zijn de hoofdregels en wanneer is er sprake van een homogene opdracht? U leest het in het visiedocument ‘Ramen van een opdracht’.