Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
18 april 2023

Gemeente Reusel-De Mierden is gestart met de voorbereidingen voor een multifunctionele accommodatie (kortweg een MFA), op de plek waar nu nog CC De Kei staat.

Bizob concerninkoper Azra Ahmetovic begeleidde de aanbesteding voor de nieuwbouw en de sloopwerkzaamheden: “Het was een Europese openbare procedure, die gewonnen is door lokale partijen:  Visser Hoogeloon BV voor de sloopwerkzaamheden en Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen B.V. Dit sluit mooi aan bij het Beleid Maatschappelijk Inkopen van de gemeente.”

In het nieuwe gebouw is naast het theater ook ruimte voor (extra) cultuur, welzijn, buitenschoolse educatie en zorg. Volgens wethouder Peter van de Noort wordt het dé plek in Reusel waar veel culturele en maatschappelijke organisaties een ‘thuis’ gaan vinden.

Als alles verloopt volgens planning is het de bedoeling dat de nieuwe MFA De Kei medio juli / augustus 2024 klaar is voor gebruik.

Op deze website kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van de nieuwbouw: https://www.reuseldemierden.nl/ontwikkelingen-de-kei