Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
1 februari 2022

Op 1 januari 2022 is de gemeente Maashorst ontstaan uit een samenvoeging  van de gemeenten Uden en Landerd. De telefooncentrale van Landerd was technisch afgeschreven. En gemeente Uden had de nodige bereikbaarheidsproblemen. Vandaar de wens voor één stabiele communicatieomgeving, zodat gemeente Maashorst voor haar inwoners en relaties bereikbaar, toegankelijk en betrouwbaar is.

Op naar nieuwe Cloud-telefoniedienst

Samen met de gemeente en materiedeskundige ExperiCom ging Bizob aan de slag voor een nieuwe, stabiele Cloud-telefoniedienst. Het team ging van start met een marktconsultatie. Michiel Bok, concerninkoper van Bizob, vertelt over het nut van het raadplegen van de markt: “De markt weet vaak meer dan je denkt. Zeker op het gebied van ICT, een wereld die zich in razend tempo ontwikkelt. We wilden zeker weten dat we alle mogelijkheden hadden verkend.”

Aansluiten op Teams

Na de marktconsultatie zijn drie partijen voor de onderhandse aanbesteding uitgenodigd. Daarbij rekening houdend met de in de inkoopstrategie opgestelde eisen. De nieuwe telefonieomgeving moest aansluiten op de reeds aanwezige telefoniefunctionaliteit van Microsoft Teams Telefoon en voorzien in een oplossing voor het Klant Contact Center (KCC). De oplossing moest toekomstbestendig zijn zodat het KCC op termijn ook contacten via verschillen communicatie kanalen als chat, sms, sociale media kan verwerken.

Proof of Concept

Detron kwam als beoogde winnaar uit de aanbesteding en ging aan de slag met de Proof of Concept (PoC). In deze PoC werd de telefonieoplossing volledig gebouwd in de ICT omgeving van gemeente Maashorst, zodat deze getest kon worden. “Een PoC is dé manier om er zeker van te zijn dat de oplossing voldoet aan hetgeen de inschrijver tijdens de aanbesteding heeft beloofd,” vertelt Michiel. “Onderdeel van de PoC was ook  een testfase door medewerkers van het KCC, die met de KCC-applicatie van Anywhere365 gaan werken. Dit had als bijkomend voordeel dat iedereen alvast een beetje kon wennen aan het nieuwe systeem.”

Geslaagd voor de test

De PoC en testfase waren succesvol en de overeenkomst werd definitief aan Detron gegund. De nieuwe gemeente ging van start, mét de nieuwe communicatieomgeving!