Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
18 november 2021

Bron: PIANOo

De Europese Unie heeft de drempelbedragen voor 2022 en 2023 bekend gemaakt. Er is sprake van een lichte verhoging van de bedragen. Dit geldt niet voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten. Deze zijn ongewijzigd. De bedragen gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De drempelbedragen voor werken en leveringen/diensten verschillen per richtlijn. Daarnaast bestaat onderscheid bij opdrachten van de centrale overheid, decentrale overheden en speciale sectorbedrijven. Deze bedragen zijn in euro’s en exclusief btw.

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

De verordening 2021/1957 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU bepaalt het volgende: 

 • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken
  van 5.350.000,- naar 5.382.000,-
 • Dienstenconcessies
  van 5.350.000,- naar 5.382.000,-

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

De verordening 2021/1952 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU bepaalt het volgende: 

 • Werken
  van 5.350.000,- naar 5.382.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid
  van 139.000,- naar 140.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid
  van 214.000 naar 215.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten 750.000,- ongewijzigd
 • Prijsvragen voor centrale overheid
  van 139.000,- naar 140.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid
  van 214.000 naar 215.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken
  van 5.350.000,- naar 5.382.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken
  van 214.000 naar 215.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

De verordening 2021/1953 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU bepaalt het volgende: 

 • Werken
  van 5.350.000,- naar 5.382.000,-
 • Leveringen en diensten
  van 428.000,- naar 431.000,-
 • Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten 1.000.000,-
  ongewijzigd

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

De verordening 2021/1950 tot wijziging van Richtlijn 2009/81/EG bepaalt het volgende: 

 • Werken
  van 5.350.000,- naar 5.382.000,- 
 • Leveringen en diensten
  van 428.000,- naar 431.000,- 

Geef een reactie