Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
4 november 2019

Graag informeren we u over een aanpassing in de Europese drempelwaarden die vanaf 1 januari 2020 gaan gelden.

Deze drempelwaarden worden een keer per twee jaar vastgesteld door de Europese Commissie. Als de geraamde waarde van een opdracht meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, dan moet de opdracht in beginsel Europees worden aanbesteed.

Huidige drempelwaarden (geldig tot en met 31 december 2019):

  Centrale overheid Decentrale overheid
Concessies
€ 5.548.000
€ 5.548.000
Werken
€ 5.548.000
€ 5.548.000
Leveringen & diensten € 144.000
€ 221.000
Sociale en andere specifieke diensten € 750.000
€ 750.000

Nieuwe drempelwaarden (geldig voor 2020 en 2021):

  Centrale overheid Decentrale overheid
Concessies € 5.350.000 € 5.350.000
Werken € 5.350.000 € 5.350.000
Leveringen & diensten € 139.000 € 214.000
Sociale en andere specifieke diensten € 750.000 € 750.000

De Europese Commissie heeft nu aan de lidstaten haar ontwerp Europese verordening medegedeeld waarin de drempelwaarde voor 2020 en 2021 zijn opgenomen. Naar verwachting worden de drempelwaarden in november 2019 definitief vast gesteld, en zullen er geen wijzigingen meer optreden. We adviseren dan ook om nu al rekening te houden met de gewijzigde drempelwaarden voor aanbestedingen die op of na 1 januari 2020 zullen gaan starten.

Geef een reactie