Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
21 januari 2022

Steeds meer publieke organisaties zoeken aansluiting bij een inkoopbureau voor ingewikkelde aanbestedingen of kostenbesparing door bundeling van opdrachten.  Als één werkorganisatie voor twee gemeenten is de kracht van samenwerking bij MijnGemeenteDichtbij al langer bekend. Het aansluiten bij inkoopbureau Bizob is daarom een logische stap. Op donderdag 20 januari j.l. ondertekenden MijnGemeenteDichtbij en inkoopbureau Bizob een aansluitingsovereenkomst.

v.l.n.r.: Dr. Marcel Stuijts,(directeur Bizob), Frank van der Meijden, (burgemeester gemeente Laarbeek) en Han Looijen (burgemeester gemeente Sint-michielsgestel en voorzitter algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij).
 

MijnGemeenteDichtbij is de werkorganisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Twee zelfstandige gemeenten, met een eigen college van B&W en gemeenteraad, ondersteund door één ambtelijke organisatie. Door de samenvoeging zijn de gemeenten krachtiger, efficiënter en innovatiever. 

Samen sterk

Effectief inkopen is voor elke organisatie van belang. Als publieke instelling heeft MijnGemeenteDichtbij zich daarbij ook nog te houden aan specifieke wet- en regelgeving. Dat maakt het inkopen er niet eenvoudiger op.  Door het aansluiten bij Bizob kan MijnGemeenteDichtbij rekenen op ondersteuning door inkoopexperts bij alle inkooptrajecten. Bovendien kunnen nu veel zaken de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel nodig hebben voor hun bedrijfsvoering, zoals kantoormeubilair, verzekeringen, soft- en hardware of inhuur van derden gezamenlijk ingekocht worden. “Dat levert meer op dan een gunstige prijs”, vertelt Marcel Stuijts, directeur van Bizob “Bij een collectief aanbestedingstraject bundelen we de inkoop en delen we informatie en expertise. We bouwen kennis op van producten, markten en bedrijven. Zo kunnen we risico’s verminderen en verbetert de kwaliteit van het inkoopproces en daarmee van de in te kopen producten.”

Frank van de Meijden, bestuursvoorzitter Bizob, is verheugd dat steeds meer organisaties in de regio Bizob weten te vinden: “Groei is voor ons geen doel op zich, kennis delen wel. We kijken uit naar een fijne samenwerking met MijnGemeenteDichtbij!”

Geef een reactie