Samen professioneler aan het werk

Logo
BIZOB > Voor ondernemers > Aanmeldformulier ondernemers Terug

Aanmeldformulier ondernemers

Geef in het formulier hieronder uw bedrijfsgegevens door. Wij nemen uw bedrijf dan op in onze ondernemerslijst. Op deze manier kunnen onze concerninkopers u uitnodigen voor deelname aan een aanbesteding.

Aanmeldformulier:

  Kies uw type onderneming:

  Micro onderneming: Minder dan 10 werknemers in dienst.Kleine onderneming: Minder dan 50 werknemers in dienst en jaaromzet van minder dan 10 miljoen euro of een balanstotaal dat de 10 miljoen euro niet overschrijdt.Middelgrote onderneming: Minder dan 250 werknemers in dienst en jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro of jaarbalans minder dan 43 miljoen euro.Grote onderneming: Meer dan 250 werknemers in dienst en jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro of jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.


  Kies uw hoofdcategorie:
  Kies uw subcategorie (meerdere antwoorden mogelijk):

  101 Studie en opleiding102 Externe vergader- en verblijfsfaciliteiten103 Recruitment, werving en selectie104 Bedrijfskleding105 Reinigen van bedrijfskleding106 Arbo107 Representatiekosten108 Ziektekostenverzekeringen109 Verhuiskosten personeel
  201 Kantoorartikelen202 Papier203 Kantoorinrichting204 Laboratorium meubilair205 Kunst206 Drukwerk207 Belettering en informatieborden208 Vakliteratuur en abonnementen209 Archiefapparatuur en digitalisering archief210 Bankkosten211 Bedrijfsverzekeringen212 Evenementen214 Noodgebouwen215 Advertentiekosten
  301 Aanschaf, huur, installatie, beheer en onderhoud van hardware302 Aanschaf, huur, installatie, beheer en onderhoud van printers en reproductieapparatuur303 Aanschaf, huur, installatie, beheer en onderhoud van audiovisuele middelen304 Aanschaf, installatie, beheer en onderhoud van (standaard) software305 Telefoondiensten vast en internetverkeer kantoor306 Telefoondiensten mobiel en mobiel internetverkeer307 Telecomapparatuur en telefooncentrales
  401 Detachering Technisch personeel402 Detachering Juridisch personeel403 Detachering Facilitair personeel404 Detachering Inkopers405 Detachering Financieel personeel406 Detachering ICT personeel407 Detachering Medisch en verplegend personeel408 Detachering Communicatiemedewerkers409 Detachering overig personeel410 Uitzendkrachten administratief personeel411 Uitzendkrachten technisch personeel412 Uitzendkrachten medisch en zorgpersoneel413 Uitzendkrachten overig personeel414 Payrolling415 Interim management416 Uitbesteding ICT diensten
  501 ICT advies502 Juridisch onderzoek en advies503 Marketing, PR en communicatie advies504 Grafische vormgeving en opmaak505 Accountancy diensten506 Financiele economische advisering507 Makelaarsdiensten en grondaankoop508 Organisatie- en formatieadvies en HRM509 Beleidsondersteunend onderzoek510 Facility management513 Milieu- en waterbodemonderzoek, landmeetkundige diensten514 Archeologisch onderzoek515 Explosieven onderzoek516 Laboratorium onderzoek517 Asbestonderzoek en verwijdering518 Ingenieursdiensten519 Notarisdiensten520 Diensten van architecten en stedenbouw521 Verkeer en vervoer onderzoek en advies522 Inkoopadvies- en werkzaamheden523 Tolken en vertalers524 Overig specialistisch onderzoek
  601 Motorvoertuigen met een massa<3500 kg602 Motorvoertuigen met een massa>3500 kg603 Luchtvaartuigen604 Vaartuigen605 Aanschaf en onderhoud van gemotoriseerde tweewielers606 Aanschaf en onderhoud fietsen607 Personenvervoer608 Smeermiddelen609 Brandstof voor voer- en vaartuigen610 Vracht, porti en verzendkosten, koeriers voor goederenvervoer611 Chauffeursdiensten612 Verpakkingen, emballage en etiketten613 Openbaar vervoer
  701 Aanschaf en huur gebouwen en terreinen702 Afstoting en sloop gebouwen705 Aanschaf E-gebouwinstallaties706 Onderhoud E-gebouwinstallaties707 Aanschaf en installatie W-gebouwinstallaties708 Onderhoud W-gebouwinstallaties709 Nieuwbouw en renovatie710 Aanschaf vaste inrichting711 Onderhoud bouwkundig712 Schilderwerk gebouwen713 Schrijnwerk714 Technische ge- en verbruiksartikelen, gereedschappen en klein materiaal715 Schoonmaak kantoren en keukens716 Glasbewassing717 Sanitaire producten718 Beveiliging en receptie719 Cateringdiensten720 Automaten (eten en drinken)721 Grootkeukenapparatuur722 Voeding en ingrediënten723 Serviesgoed724 Gas inclusief kosten energiebedrijf725 Water inclusief kosten waterbedrijf726 Elektra inclusief kosten elektra netwerkbeheerder727 Groenvoorziening facilitair (gebouwen)728 Huishoudelijk afval730 Overig bedrijfsmatig afval731 Rioolreiniging en inspectie, industrieel reinigen733 Chemicalien en polymeren734 Laboratorium artikelen en instrumenten735 Kosten inzamelmiddelen736 Bedrijfshulpverlening materiaal737 Interne verhuiskosten
  801 Parkeerapparatuur802 Rijwielstallingen803 Bodemsanering en baggerwerkzaamheden, baggerspecie804 Aanleg en onderhoud wegennet805 Aanleg en onderhoud riolering, zuivering809 Realisatie en onderhoud kunstwerken810 Grondwerk en cultuurtechniek811 Realisatie en onderhoud groenvoorzieningen openbare ruimten812 Groenafval813 Aanleg spoornet814 Aanleg en onderhoud watersystemen en vaarwegen815 Aanleg sportvelden816 Onderhoud sportvelden817 Aanleg en onderhoud zwembaden818 Aanleg en onderhoud straatmeubilair en speeltoestellen819 Strooidienst820 Strooizout821 Schoonmaken openbare ruimten822 Beton- en staalconstructies823 Hekwerken, stalen stappen en stalen bordessen824 Realisatie en onderhoud van verkeers(regel)installaties825 Openbare verlichting826 Aanleg wegmeubilair827 Bewegwijzering en verkeersborden828 Geleiderails en vangrails829 Tractie831 Wegmarkeringen832 Bestratingsproducten en bestraten833 Asfalteren834 Geluidsanering835 Waakvlam activiteiten836 Aanschaf van materieel en machines
  901 Gerkeersactiviteiten (wegsleepregelingen)902 Geneesmiddelen903 Geweldsmiddelen en uitrusting904 Linnen, huur en wassen905 Toezicht openbare ruimte906 Parkeerdienstverlening (handhaving, garages, terreinen)907 Bedden en beddengoed
  1001 Wmo hulpmiddelen1002 Wmo hulp bij het huishouden1003 Wmo trapliften1004 Overig Wmo1005 Leerlingenvervoer1006 Aangepast vervoer (o.m. WVG, CVV en patiëntenvervoer)1007 Leermiddelen1008 Reïntegratiediensten1009 Volwasseneneducatie1010 Medische advisering en indicering burgers1011 Schuldhulpverlening1012 AWBZ verstrekkingen en diensten1013 Inburgering