Samen professioneler aan het werk

Logo
BIZOB > Voor ondernemers > Marktconsultatie Terug

Marktconsultatie

Voorafgaand aan een aanbesteding kan een marktconsultatie plaatsvinden. Een marktconsultatie is een, door een aanbestedende dienst, georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Ondernemers zijn als potentiele leverancier belanghebbende partijen, maar ook burgers (als afnemer van bepaalde diensten) en belangenorganisaties kunnen worden uitgenodigd. Aan de hand van de opgedane informatie en inzichten wordt de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de opdracht vastgesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de geplande marktconsultaties. U kunt zich per bijeenkomst aanmelden voor deelname.

OnderwerpSectorGeplande periode consultatieVormDeelnemen?
Er zijn op dit moment geen marktconsultaties