Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
10 maart 2020

In BNL maart 2020 (uitgave van Bouwend Nederland) leest u een interview met Bizob-voorzitter Frank van der Meijden over de unieke intentieverklaring die Bizob en Bouwend Nederland onlangs tekenden.

De intentieverklaring telt achttien concrete actiepunten, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden, om de kloof tussen aanbestedende diensten en inschrijvers te overbruggen.