Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
2 oktober 2023

Bizob heeft een reactie ingediend op het wetsvoorstel Rechtsbescherming Aanbesteden bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Bizob juicht onderdelen van het wetsvoorstel toe, maar is ook kritisch. De professionele leveranciersrelatie die Bizob afgelopen jaren heeft opgebouwd via marktconsultaties, kennissessies, evaluatiegesprekken en klankbordgesprekken komt door deze formele klachtenprocedure onder druk te staan.

Open hieronder de complete reactie van Bizob op het wetsvoorstel:

Aanleiding

Het kabinet wil de Aanbestedingswet 2012 wijzigen zodat ondernemers problemen bij aanbestedingen makkelijker kunnen aankaarten bij de overheid en problemen sneller en beter kunnen worden opgelost.

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is gebleken dat ondernemers momenteel ontevreden zijn over de geboden rechtsbescherming bij aanbestedingen. Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap om hier verandering in te brengen en recht te doen aan de belangen van alle betrokken partijen.

Het wetsvoorstel dat dit moet regelen, is voorgelegd voor een internetconsultatie. Dit biedt aanbestedende diensten, ondernemers en andere belanghebbenden de mogelijkheid te reageren op het wetsvoorstel, voordat de Ministerraad hierover een besluit neemt.