Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
5 september 2022

Bron: PIANNo 

Van de 345 gemeenten in Nederland, maakt meer dan de helft deel uit van een inkoopsamenwerking. Dat blijkt uit het vernieuwde overzicht met gemeentelijke inkoopsamenwerking van PIANOo. In 2018 telde PIANOo nog 50 samenwerkingsverbanden, inmiddels zijn dat er 35. Het overzicht bevat nu ook samenwerkingsverbanden specifiek op het gebied van sociaal domein en afvalverwerking.

Meerdere typen inkoopsamenwerkingen

Sinds 2009 brengt PIANOo de inkoopsamenwerkingen in Nederland in kaart. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende typen samenwerking. De lichtste vorm is kennisdeling (op basis van structurele overleggen), waarbij regelmatig ook gezamenlijk inkoopbeleid wordt opgesteld. Een ander deel van gemeenten heeft de operationele inkoop belegd bij de inkoopsamenwerking, waarbij ze soms met andere gemeenten gezamenlijk inkopen. Een ambtelijke fusie is soms een reden om te kiezen voor samenwerking op het gebied van inkoop.

Gebruik van de kaart

De nieuwe kaart heeft 3 lagen. Samenwerkingsverbanden van gemeenten die meerdere inkoopgebieden met elkaar samenwerken worden als ‘algemene samenwerking’ weergegeven. Naast algemene inkoopsamenwerkingen geeft de kaart nu ook een beeld van gemeentelijke inkoopsamenwerkingen binnen het sociaal domein en afvalverwerking. Dit geeft een breder inzicht van de inkoopsamenwerkingen in Nederland. In de kaart kun je filteren op type samenwerking en zoeken naar een specifieke samenwerkingen. 

Minder inkoopsamenwerkingen

Wat opvalt, is dat het aantal algemene inkoopsamenwerkingen in het overzicht sterk is afgenomen ten opzichte van 2018: van 50 naar 35. Daar zijn meerdere verklaringen voor. Een aantal organisaties die in 2018 nog samenwerkten in een ambtelijke fusie, zijn inmiddels ook bestuurlijk gefuseerd tot één gemeente. Om die reden komen ze niet meer voor op de kaart.

Daarnaast is een aantal samenwerkingsverbanden gefuseerd en heeft MijnGemeenteDichtbij zich aangesloten bij BIZOB als nieuwe partner. BIZOB is met 35 gemeenten en organisaties het grootste inkoopbureau van Nederland, dat blijft groeien. Tot slot zijn er ook samenwerkingsverbanden gestopt en gemeentelijke fusies opgeheven. Een voorbeeld is Shared Service Center Zuid-Limburg, dat in 2020 werd ontbonden.

Beter Aanbesteden

In 2018 was het overzicht van inkoopsamenwerkingen voor het laatst geüpdatet. Het projectteam Beter Aanbesteden heeft het overzicht op basis van deskresearch en rondvraag geactualiseerd en vernieuwd. Inzicht in gemeentelijke inkoopsamenwerkingen geeft aanbestedende diensten de mogelijkheid om aan te sluiten bij deze samenwerkingen. Ook voor ondernemers die (willen) deelnemen aan aanbestedingen, is het prettig om inzicht te hebben in de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in hun regio of branche.

Bekijk de kaart

Benieuwd naar de gemeentelijke inkoopsamenwerkingen in Nederland? Bekijk de kaart.

Geef een reactie