Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
22 maart 2024

Op 21 maart vond de bijeenkomst Realisatie versnelling verduurzamen maatschappelijk vastgoed plaats. Vanuit diverse gemeenten en publieke organisaties in Oost-Brabant kwamen de ruim 50 aanwezigen samen in het Prinsenhof in Best. Deze grote opkomst bevestigt dat er veel interesse is voor dit onderwerp.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten hun maatschappelijk vastgoed voor 2050 verduurzamen. Uitgangspunt is een reductie van 95% van de CO₂-uitstoot en het aardgasvrij maken van gebouwen. Veel gemeenten hebben al ambities voor het verduurzamen van hun eigen gebouwen en nemen energiebesparende maatregelen. Er zijn steeds meer goede praktijkvoorbeelden van verduurzaamd maatschappelijk vastgoed. Maar om de doelstelling van 95% CO₂-reductie te bereiken is een hoger tempo nodig. Zeker de minder grote gemeenten blijven wat achter in de verduurzaming. Samen met VNG is Bizob daarom een project gestart om te onderzoeken welke wijze van aanbesteden kan bijdragen aan het versnellen van het verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Het resultaat van dit project is een roadmap, waarin de processtappen worden beschreven, en een set met aanbestedingsdocumenten die direct toegepast kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomst gingen we dieper in op de noodzaak van de versnelling en hoe we dit kunnen bereiken. Onze duurzaamheidsadviseur Sandra Kluytmans opende de bijeenkomst en gaf een korte introductie van de aanwezigen. Douwe van de Goorberg nam ons mee in de aanleiding en totstandkoming van het project met VNG. Wouter Gubbels, projectleider/beleidsmedewerker VNG, vertelde over de roadmap en de mogelijkheden van slimmer aanbesteden. Edwin van Ieperen-Kellenaers van gemeente Land van Cuijk vertelde hoe het Team Vastgoed Land van Cuijk de verduurzaming van hun maatschappelijke vastgoed aanpakt. Een zeer leerzaam praktijkvoorbeeld!

Met een aantal stellingen nam Willem van Wierst, concerninkoper bij Bizob, de aanwezigen vervolgens mee in wat er tot nu toe al bereikt is in de verschillende gemeenten. Tot slot gaf Frank Weerheijm, commoditymanager Bizob, een betoog over hoe we door een regionale aanpak de verduurzaming kunnen versnellen.

Tijdens de lunch na afloop werden er nog veel ervaringen uitgedeeld. Door het delen van kennis en een gezamenlijke aanpak kunnen we de klimaatdoelstellingen behalen!

Bedankt alle aanwezigen voor jullie interactie!