Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
5 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 gaan 23 organisaties in Zuidoost-Brabant (gemeenten, GRSA2, Dienst Dommelvallei, VRBZO, SSC de Kempen en de ODZOB) werken met dezelfde software op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH). Hiermee zijn zij, een jaar eerder dan verplicht, klaar voor de invoering van de Omgevingswet.

Op 5 oktober plaatsen Ron Cremers, plaatsvervangend directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), en Bayram Demir, CEO van Genetics B.V., hun handtekening onder het contract, waarmee de samenwerking tot maximaal 10 jaar bezegeld werd.

Bayram Demir, CEO van Genetics B.V. (links) en Ron Cremers, plaatsvervangend directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Collectieve inkoop
De aanbesteding hiervoor kwam in september 2019 tot stand toen bekend werd dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking zou treden. Vanaf dan moest elke gemeente, maar ook omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s, met hun lokale software zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De ODZOB zag direct kans voor samenwerking en schakelde Bizob in voor een gezamenlijke inkooptraject.

Samen sterk
Door het gezamenlijk aanschaffen van een VTH IT systeem nam de inkoopkracht toe en kon zo voordelig worden ingekocht. Maar misschien nog wel  belangrijker is de samenwerking in de regio. Door met alle deelnemers in de regio Brabant-Zuidoost dezelfde software op het gebied van VTH te gebruiken, wordt samenwerking in de keten in de toekomst eenvoudiger en efficiënter.

v.l.n.r.: Huub Verhagen (Projectleider VTH), Dunya Demir (jurist Genetics B.V.), Jochem Berns (Concerninkoper bedrijfsvoering & ICT Bizob), Bayram Demir (CEO Genetics B.V.) en Ron Cremers (plaatsvervangend Directeur ODZOB)

Het traject
Wat als een standaard aanbesteding begon, eindigde complex toen, middenin de Corona crisis, het nieuws verscheen over de uitstel van de Omgevingswet met één jaar. Terwijl de inschrijvers hun presentaties hielden waarbij hun oplossing op afstand werd getoond aan de deelnemende organisaties, stond alles opeens op los zand. De van te voren uitgedachte inkoopstrategie had rekening gehouden met een uitstel van het inwerking treden van de Omgevingswet en bevatte een mogelijkheid voor de deelnemende partijen om te stoppen. Groot was de opluchting toen bleek dat vrijwel alle deelnemers aan boord bleven. Half juli 2020 is de opdracht gegund aan Genetics B.V. te Almere, die bij de presentatieronde een blijvende indruk achter liet en ook prijstechnisch als beste naar voren kwam.

Geef een reactie