Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
12 oktober 2023

Onze inkopers van de commodity Openbare ruimte volgden op 11 oktober 2023 de Masterclass Schoon- en Emissieloos Bouwen, verzorgd door Bas Drijvers en Vieve Smulders van de gemeente Eindhoven.

De gemeente Eindhoven heeft sinds 2021 ervaring met het stimuleren van zero-emissie in hun aanbestedingen. Inmiddels past gemeente Eindhoven de gunningsmethodiek Zero-emissie materieel standaard toe in alle aanbestedingen waar het mogelijk is.

Deze eenvoudig toe te passen gunningsmethodiek biedt opdrachtnemers de mogelijkheid om te investeren in duurzaam materieel. Iedereen kan inschrijven op de aanbesteding, maar de inschrijver die gebruik maakt van materieel dat minder emissie uitstoot, scoort hoger. Bizob gaat ook graag aan de slag met deze eenduidige, mkb vriendelijke werkwijze!

Bedankt Bas en Vieve voor de mooie, interactieve bijeenkomst. Iedereen is met veel nieuwe informatie en enthousiasme naar huis gegaan!

Wilt u de masterclass ook volgen?

Deze gratis masterclass wordt door gemeente Eindhoven gegeven voor inkopers, projectleiders en leidinggevende in de openbare ruimte van overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen.

Meld u aan via de link:

Masterclass in Eindhoven, woensdag 22 november 2023, van 9.00 tot 13.00 uur

Masterclass in Utrecht, vrijdag 15 december 2023, van 9.00 tot 13.00 uur