Logo

Corona

In de ‘Notitie accountantscontrole corona compensatie’ staat dat het protocol 2022 voorziet in de situatie dat de levering van het toegewezen product vanwege de corona-uitbraak (deels) in andere vorm of middels een ander product heeft plaatsgevonden.

Het landelijk protocol ondervangt de situatie dat het leveren van een alternatieve vorm binnen de bestaande toewijzing is toegestaan mits de zorgfinancier hiermee (schriftelijk) heeft ingestemd.

In de productieverantwoording (spoor 1) dient dan ook deze alternatieve gedeclareerde zorg opgenomen te worden.

LET OP: Om de alternatieve zorg (spoor 1) rechtmatig te verantwoorden moet u een schriftelijke overeenstemming hebben met de gemeenten (zorgfinanciers). Heeft u geen schriftelijke overeenstemming, neem dan zo spoedig mogelijk rechtstreeks contact op met de betreffende gemeente(n).

Met betrekking tot de meerkosten (coronacompensatie) geldt dat deze NIET in de productieverantwoording opgenomen mogen worden. Deze vallen onder het zogenaamde spoor 2. Hier geldt dat de individuele zorgaanbieders en zorgfinanciers onderling over de hoogte overeenstemming moeten bereiken.