Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
16 juli 2020

Stagiairs zijn bij Bizob zeer welkom! Als expert op het gebied van inkoop en contractmanagement zet Bizob zich graag in als leerbedrijf voor toekomstige inkopers. Want kennis heeft pas waarde als je het deelt! En dat gaat beide kanten op: stagiairs nemen tenslotte ook kennis, vaardigheden en nieuwe inzichten mee.

Van februari tot juni 2020 liep Jesper Storms stage bij Bizob. Hij deed onderzoek naar reële kostprijzen voor dienstverlening in het kader van de Wmo, met specifieke aandacht voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen dagbesteding en individuele begeleiding. Hieronder vertelt hij over zijn stageperiode:

“In eerste instantie heb ik onderzocht of een reële kostprijs aan bepaalde wet- en regelgeving moet voldoen. Al snel was duidelijk dat in 2017 de Algemene Maatregelen van Bestuur van Bestuur ‘reële prijs Wmo 2015’ van kracht gegaan is. Hierin staan een zestal kostprijscomponenten benoemd waaraan een ‘reële’ prijs moet voldoen: kosten van de beroepskracht, redelijke overheadkosten, reis- en opleidingskosten, kosten voor niet-productieve uren, kosten als gevolg van gemeenschappelijke eisen en indexatie van het loon binnen de overeenkomst. Met deze kostprijscomponenten in het achterhoofd ben ik begonnen met het ontwikkelen van een rekentool voor eerdergenoemde maatwerkvoorzieningen. Om deze rekentool van volledige en cijfermatige informatie te voorzien is een marktonderzoek gehouden onder diverse zorgaanbieders. De uitkomsten uit de rekentool zijn in grote lijnen hetzelfde als de landelijke rekentool, welke medio mei 2020 is gelanceerd. Er zijn ook verschillen. De landelijke rekentool bepaalt de kostprijzen per cao, mijn rekentool houdt rekening met een gewogen gemiddelde over meerdere cao’s. Daarnaast is het in de landelijke rekentool niet mogelijk om de personele inzet te verdelen over meerdere periodieken in de salarisschalen wat tot een andere kostprijs kan leiden dan in mijn rekentool waar dit wel mogelijk is. In mijn scriptie adviseer ik deze zaken mee te nemen.

Ik heb mijn stage bij Bizob als erg prettig en leerzaam ervaren. Via deze weg wil ik graag alle Bizob collega’s bedanken voor de goede samenwerking en de manier waarop ik ben opgevangen. Ik voelde me vanaf dag 1 echt onderdeel van het team.”