Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
14 oktober 2021

Een jaar geleden startte Bizob met het standaard evalueren van aanbestedingen. Dit initiatief ontstond naar aanleiding van de actieagenda ‘Beter aanbesteden’, dat aanbevelingen en concrete acties bevat om de aanbestedingspraktijk van de overheid te verbeteren.

We zijn ontzettend blij dat ruim 100 ondernemers de moeite namen om de vragenlijst in te vullen! Zo krijgen we meer inzicht in wat er goed gaat en wat juist beter kan. Bizob heeft alle ingevulde vragenlijsten van het afgelopen jaar geëvalueerd. De uitkomsten hiervan delen we graag met u.

Gemiddeld worden we beoordeeld met een 7,0.

En daar zijn we trots op!

Uitkomsten

Iedere ondernemer die een inschrijving heeft ingediend ontving na het doorlopen van de aanbesteding een uitnodiging om een evaluatie in te vullen. Daarin vragen we naar hun mening over onder andere de inhoud van de aanbestedingsstukken, de antwoorden in de vragenronde(n), de beoordeling en de procedure zelf. Hieronder vindt u een overzicht van resultaten:


Hoe beoordeelt u de aanbestedingsprocedure in het algemeen?


Hoe vond u de specificaties c.q. de (technische) omschrijving met bij behorende bijlagen opgesteld?


Hoe vond u de overige aanbestedingsdocumenten met betrekking op de aanbestedingsprocedure en het aanbestedingsproces opgesteld?


Hoeveel ruimte was er om met een passende oplossing te komen? Denk hierbij aan de ruimte die u had om bijvoorbeeld uw eigen ideeën, innovaties of duurzaamheid in uw aanbieding te verwerken?


Hoe vond u de antwoorden in de nota van inlichtingen?


Was het duidelijk wat u bij inschrijving moest indienen en hoe u dit moest doen?


In welke mate was het vooraf duidelijk hoe en waarop de inschrijvingen zouden worden beoordeeld?


In welke mate was de toelichting op de beoordeling van uw offerte duidelijk?


Conclusie

We kunnen concluderen dat we op veel punten goed scoren. Maar nog niet alles gaat goed. De meest waardevolle informatie halen we uit de open vragen, waarbij men zelf een antwoord kan typen. Daar wordt ook volop gebruik van gemaakt. We ontvangen veel bruikbare tips en verbeterpunten. Deze worden vervolgens teruggekoppeld aan onze concerninkopers, zodat zij bij een volgende aanbesteding er rekening mee kunnen houden.

Vervolg

We willen graag iedereen die de enquête heeft ingevuld bedanken! Het is erg waardevol om alle aanbestedingen op deze manier te kunnen evalueren. We gaan daarom zeker door met het standaard evalueren van alle aanbestedingen.