Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
27 augustus 2020

Vanaf nu worden aanbestedingen die Bizob begeleidt standaard geëvalueerd. Iedere ondernemer die een inschrijving heeft ingediend ontvangt na het doorlopen van de aanbesteding een uitnodiging om een evaluatie in te vullen. Daarin vragen we naar hun mening over onder andere de inhoud van de aanbestedingsstukken, de antwoorden in de vragenronde(n), de beoordeling en de procedure zelf.

De vragenlijst is ontstaan naar aanleiding van de actieagenda ‘Beter aanbesteden’. Vanuit de evaluatie van de aanbestedingswet 2012 blijkt dat de inkoop van diensten en producten slimmer, beter en makkelijker kan, zowel voor ondernemers als overheden. Er is een grote behoefte aan betere communicatie tussen aanbestedende diensten en ondernemers. In de actieagenda zijn 23 concrete acties benoemd om dit te bereiken. Actiepunt 20 is: “Het ontwikkelen van een formulier voor evaluatie na afloop van aanbesteding.”

Door het inbouwen van een standaard evaluatie hoopt Bizob meer inzicht te krijgen in wat er goed gaat en wat juist beter kan. Aan de hand van de reacties op de vragenlijst gaan we kijken hoe we het inschrijven op aanbestedingen nog laagdrempeliger, makkelijker en beter kunnen maken.

Alvast hartelijk dank aan alle inschrijvers die de moeite nemen de evaluatie in te vullen!