Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
27 mei 2021

De COVID-19 crisis heeft de kwetsbaarheid van de economie en de toeleveringsketens van lokale overheden bloot gelegd. Bizob onderzocht hoe we door middel van inkoop en contractmanagement risico’s in de toekomst kunnen verminderen. Welke kansen zijn er om de economische impact van verstoringen te beperken? De uitkomsten hiervan staan in de strategische visie ‘Sterker uit de Crisis’:

In de strategische visie leest u hoe de inkoopfunctie van lokale overheden economische, sociale en duurzaamheidswaarde kan creëren voor uw gemeenschap. Hierbij is met name de regionale schaal en het effect op de regionale economie leidend. Dit is een goed moment om op een andere manier te werk te gaan en in te zetten op ketensamenwerking, coördinatie van vraag en aanbod en verder vormgeven van milieu en sociale waarden.

Met deze visie zet Bizob de eerste stap in een reeks van concrete acties die we, samen met onze partners, ondernemen om meer weerbaar en sterker uit de economische crisis te komen.

Geef een reactie