Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
11 februari 2021

In het voorjaar van 2020 is binnen Bizob de taskforce Accountancy opgericht met als doel kennis en ervaring te delen, en toekomstige aanbestedingen voor accountancy dienstverlening door leden van deze taskforce te laten begeleiden.

De taskforce is opgericht, omdat er de afgelopen jaren diverse uitdagingen geconstateerd zijn binnen de uitvoering van accountancy dienstverlening. Deze uitdagingen zitten zowel aan de leverancierskant (capaciteit) als in de samenwerking tussen opdrachtgever en accountant (verwachtingen). Een ander belangrijk aspect is dat diverse grote accountantskantoren voor de publieke sector hebben besloten niet meer in te schrijven op aanbestedingen van kleinere gemeenten. Dit heeft zeker in onze regio een grote impact.

Even voorstellen

Vanaf nu worden alle aanbestedingen voor accountancy dienstverlening door de taskforce begeleid. De taskforce bestaat uit een tweetal inkopers, Frank van Duren en Rob van Unnik, die in de achtergrond ondersteund worden door Sandra Kluytmans (commoditymanager Bedrijfsvoering en ICT).

Frank van Duren
Concerninkoper
Bedrijfsvoering en ICT
Rob van Unnik
Concerninkoper
Bedrijfsvoering en ICT
Sandra Kluytmans
Commoditymanager
Bedrijfsvoering en ICT

Meerwaarde

Het grootste verschil met andere aanbestedingen voor een gemeente zit in de opdrachtgever en de samenstelling van het inkoopteam. De gemeenteraad is de opdrachtgever voor de accountancy dienstverlening en de ambtelijke organisatie heeft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het meeste van doen met het controleteam van de accountant. Vanuit de raad neemt een afvaardiging van de auditcommissie plaats in het inkoopteam. Het inkoopteam wordt vervolgens aangevuld met een of meerdere personen uit de ambtelijke organisatie, zoals de controller.

De taskforce heeft met regelmaat contact met de markt om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, aanbestedingen te evalueren en aandachtspunten voor toekomstige aanbestedingen te bespreken.

Bizob heeft de taskforce Accountancy opgericht met als doel optimaal kennis en ervaring te delen en gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijkheden om de genoemde uitdagingen in te perken. Op deze manier werken we toe naar een soepelere uitvoering van de accountancy dienstverlening, voor zowel de opdrachtgevers als de markt.