Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
17 juni 2024

Innovatie als antwoord op personeelskrapte

Speciaal voor de bij Bizob aangesloten partijen, organiseert het expertisecentrum van Bizob een aantal keer per jaar het “Uurtje over…”  Daarin worden onze partners bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van inkoop, aanbesteden, contractmanagement en -beheer.

Op 13 juni jl.  vond er een inspirerende bijeenkomst plaats over datagedreven schoonmaak. Thea Eikelhof, concerninkoper van Bizob en Erik Plasmans, general manager van Zens namen de aanwezigen mee in hoe technologie en data kunnen bijdragen aan efficiëntere schoonmaakprocessen en hoe dit kan helpen bij het aanpakken van de huidige personeelskrapte binnen de schoonmaakbranche.

Krappe arbeidsmarkt

In de afgelopen jaren is er een duidelijke daling te zien in het aantal inschrijvingen bij aanbestedingen voor schoonmaakdienstverlening. Dit is voornamelijk te wijten aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Veel schoonmaakbedrijven hebben moeite om voldoende personeel te vinden en kiezen daarom alleen voor opdrachten die voor hen echt interessant zijn en waar ze de benodigde capaciteit voor kunnen inzetten of creëren.

Inzet van Data als Oplossing

Een van de mogelijke oplossingen die tijdens de bijeenkomst werd besproken, is het gebruik van data om schoonmaakwerkzaamheden efficiënter in te richten. Door inzicht te krijgen in de bezettingsgraad van werkplekken, kunnen schoonmaakbedrijven hun werkzaamheden beter afstemmen op het daadwerkelijke gebruik.

Bezettingsgraad Monitoren

Door middel van data-analyse kan worden vastgesteld hoeveel werkplekken daadwerkelijk worden gebruikt. Waarom zou je 250 bureaus schoonmaken als er op een bepaalde dag maar 50 in gebruik zijn geweest?

Smart-Puk Technologie

Met behulp van de Smart-Puk, een slimme sensor die door middel van kleur aangeeft of een bureau al dan niet is gebruikt, kan schoonmaakpersoneel gericht en efficiënt te werk gaan. Als een bureau niet is gebruikt, hoeft het niet te worden schoongemaakt, waardoor tijd en middelen worden bespaard.

Efficiënt Personeelsbeheer

De inzet van data biedt schoonmaakbedrijven de mogelijkheid om hun personeel op een efficiënte manier in te zetten. Door inzicht te krijgen in het gebruik van ruimtes en werkplekken, kunnen schoonmaakroosters en werkzaamheden nauwkeurig worden afgestemd op de daadwerkelijke behoefte. Dit zorgt voor een optimale inzet van schaarse personeelscapaciteit.

Conclusie: Datagedreven schoonmaak biedt niet alleen een antwoord op de huidige personeelskrapte, maar draagt ook bij aan een duurzamere en klantgerichtere schoonmaakdienstverlening!