Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
4 oktober 2022

Kennis heeft pas waarde, als je het deelt met anderen!

Speciaal voor de bij Bizob aangesloten partijen organiseert het expertisecentrum van Bizob zo’n zes keer per jaar het ‘Uurtje over…’ Hierin nemen we onze partners mee in de laatste ontwikkelingen op
het gebied van inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en – beheer.

Op maandag 3 oktober gaf Bizob een uurtje over… schone voertuigen op de gemeentewerf Veldhoven. Bizob commoditymanager Bedrijfsvoering Niek op ’t Hoog vertelde kort over de richtlijn bevordering Schone wegvoertuigen (zie infografic hieronder) en gaf een aantal voorbeelden uit de inkooppraktijk van Bizob. Laurens Tuinhout, expert Buyer Group Clean Verhicles Directive vanuit Pianoo, gaf achtergrondinformatie over de richtlijn en ging inhoudelijk dieper in op de richtlijn. Tot slot gaf Tim Boemaars, concerninkoper bij Bizob informatie over de gezamenlijke Bizob-aanbesteding voor voertuigen. Het was een geslaagde en leerzame middag, waarbij vooruit werd gekeken naar een duurzame en schonere leefomgeving.