Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
20 september 2019

“Kennis heeft pas waarde, als je het deelt met anderen!”

Speciaal voor de bij Bizob aangesloten partijen organiseert het expertisecentrum van Bizob zo’n zes keer per jaar het ‘Uurtje over…’. Daarin nemen we u mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en -beheer.

Op 19 september jl. vond het ‘uurtje over… het sociaal domein plaats. Zo’n 20 geintereseerde beleidsmedewerkers, afdelingshoofden en financieel medewerkers  van de bij Bizob aangesloten gemeenten namen hieraan deel.

Twee thema’s kwamen aan bod. Het eerste thema met de titel: ‘Zelfredzaamheidscoach leidt tot meer tevredenheid’ werd gepresenteerd door Niels Meijers, beleidsmedewerker in de gemeente Onderbanken (regio Parkstad) en Ernst Scipio MBA, hoofddocent Hogeschool Zuyd. Ze vertelden over de zelfredzaamheidscoach. Dit betreft niet alleen het coachen van de burger bij de hulpvraag maar ook de gehele ‘mindset’ en het opleiden van de consulenten van de gemeenten bij het coachen van zelfredzaamheid.

Het tweede thema met de titel ‘Van verrassing naar voorspelling van jeugdhulp’ werd gepresenteerd door Marga Hoondert en Ruut van Andel, informatiemakelaars financiën voor jeugd West Brabant West. Zij vertelden over de nut en noodzaak die data analyses opleveren. Bijvoorbeeld over de kwantiteit en de kwaliteit van de dienstverlening dat wordt ingekocht en dat deze analyses zelfs een voorspelling kunnen geven over de verwachte toekomstige uitgaven. Een onmisbaar dashboard om grip te krijgen op Jeugdhulp.   

Het was wederom een zeer inspirerende ochtend!