Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
28 mei 2020

De impact van de coronacrisis wisselt per type aanbestedende dienst en per branche. Hoe ga je daar als inkooporganisatie mee om, als ook je interne organisatie verandert? In dit webinar komen lessen en ervaringen uit de praktijk van meerdere gemeenten aan bod.

De coronacrisis raakt gemeentelijke inkoop op meerdere vlakken. Door de ‘afstandsmaatregelen’ wordt inkoop nog meer gedigitaliseerd. Dit heeft effect op zowel het contact met leveranciers, als met interne opdrachtgevers en collega’s. Daarbij neemt ook de economische onzekerheid bij (lokale) leveranciers en inschrijvers toe. Hoe ga je dan om met lopende en geplande aanbestedingen en lopende contracten? Zeker als de coronacrisis ook beslag legt op het gemeentelijk budget.

Frank Weerheijm, commoditymanager openbare ruimte bij Bizob, deelt ervaringen en knelpunten uit de gemeentelijke praktijk. U leest hierover meer in een praktijkvoorbeeld van Bizob.

Voor wie?

Overheidsinkopers en anderen die bij publieke inkoop betrokken zijn.

Datum en tijd

Donderdag 4 juni, 15.00 – 16.30 uur (inloggen vanaf 14.45)