Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
28 maart 2022

Donderdag 24 maart jl. ondertekende KempenPlus de aansluitovereenkomst bij Bizob. Daarmee is Bizob in 2022 al drie partners rijker geworden! En al is groei geen specifieke doelstelling voor Bizob, kennis delen is dat wel. KempenPlus is het eerste participatiebedrijf dat zich bij Bizob aansluit. We zijn ervan overtuigd veel van elkaar te kunnen leren!

v.l.n.r: François Baudoin (directeur KempenPlus), Davy Jansen (bestuursvoorzitter KempenPlus), Frank van der Meijden (voorzitter Bizob) en Marcel Stuijts (directeur Bizob)

Over KempenPlus

KempenPlus is één van de grootste werkgevers in de regio en is gevestigd in Bladel. Ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Met ruim 800 medewerkers zetten ze zich in om inwoners van de Kempengemeenten te ondersteunen bij het vinden van werk, onder andere door training en coaching. Bij voorkeur is dat werk bij een reguliere werkgever, maar ook vrijwilligerswerk kan het resultaat zijn.

“Effectief en efficiënt inkopen is voor elke organisatie van belang. Als publieke instelling heeft KempenPlus zich daarbij ook nog te houden aan specifieke wet- en regelgeving. Dat maakt het inkopen er niet eenvoudiger op”, aldus François Baudoin, directeur KempenPlus. “Het aansluiten bij Bizob is voor ons een logische stap in de verdere professionalisering van ons participatiebedrijf.”

Over Bizob

Bizob begon ruim tien jaar geleden als een nieuw samenwerkingsverband tussen tien gemeenten en  is inmiddels uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop. Inmiddels zijn naast KempenPlus bij Bizob nog ruim 30 andere publieke organisaties en gemeenten aangesloten. Ook de gemeenten waarvoor KempenPlus actief is, zijn partner van Bizob.

Door aan te sluiten bij deze inkoopsamenwerking kunnen veel dingen die KempenPlus nodig heeft voor hun bedrijfsvoering, zoals kantoormeubilair, verzekeringen, soft-en hardware, juridische dienstverlening of inhuur van derden gezamenlijk ingekocht worden. “Dat levert meer op dan een gunstige prijs”, vertelt Marcel Stuijts, directeur van Bizob “Bij een collectief aanbestedingstraject bundelen we de inkoop en delen we informatie en expertise. We bouwen kennis op van producten, markten en bedrijven. Zo kunnen we risico’s verminderen en verbetert de kwaliteit van het inkoopproces en daarmee van de in te kopen producten.”

Frank van der Meijden, bestuursvoorzitter Bizob, is verheugd dat steeds meer organisaties in de regio Bizob weten te vinden: “Samen staan we steeds sterker! We kijken uit naar een goede samenwerking met Kempenplus.”