Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
10 mei 2021

Bent u werkzaam voor een gemeente en als afdelingshoofd, teamleider of senior medewerker verantwoordelijk voor Informatie en automatisering of Inkoop en aanbestedingen? Dan willen we u graag vragen om een online enquête in te vullen in het kader van een afstudeeronderzoek voor de studie Strategisch inkoopmanagement aan de Universiteit van South Wales (UK).

Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten. Uw antwoorden vormen de basis voor het afstudeeronderzoek. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en tijd!

Onderzoek

Even voorstellen: Douwe van de Goorberg, inkoopmanager bij Bizob, voert een afstudeeronderzoek uit voor de studie Strategisch inkoopmanagement aan de Universiteit van South Wales (UK). Het doel van zijn onderzoek is het vinden van methoden om doelstellingen van deelnemende gemeenten bij een gezamenlijke aanbestedingsprocedure te stroomlijnen. Het onderzoek richt zich specifiek op de maatregelen die kunnen worden genomen om lokale doelen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) (bijvoorbeeld: betrokkenheid van (lokaal/regionaal) MKB, milieuprestatie en social return) beter af te stemmen met de MVI-doelen die in landelijke collectieve aanbestedingen worden nagestreefd. De resultaten van het onderzoek helpen gemeenten bij het behalen van hun lokale inkoopdoelstellingen.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens en de antwoorden op de vragen worden alleen gebruikt voor dit onderzoek en vertrouwelijk behandeld. Deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig u kunt op elk moment besluiten om geen antwoord te geven of te stoppen met het invullen van de enquête.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Douwe via: [email protected]