Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
2 mei 2019

De gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Laarbeek en Oirschot zitten er de komende jaren weer veilig bij!

Iedere gemeente heeft ze: brandblussers. En iedere gemeente moet voldoen aan de eisen van de brandweer: inspectie, keuring, onderhoud en vervanging indien nodig.  Bizob zag een kans voor een gezamenlijke aanpak en organiseerde een startbijeenkomst. De interesse bij de gemeenten was aanwezig en een inkoopteam ging  aan de slag met het pakket aan eisen. Naast brandblusmiddelen werd ook noodverlichting meegenomen.

Groot eisenpakket
Er komt nogal wat kijken bij brandbeveiliging en noodverlichting, wat resulteerde in een programma van eisen van zes pagina’s.  Vier bedrijven schreven zich in voor de aanbesteding. De keuze viel op BrandveiligNL. Naast de beste prijs, geeft  BrandveiligNL  goed advies over brandveiligheid zoals omschreven in het Bouwbesluit, arbobeleid en Milieuwet. Bovendien wordt  jaarlijks 2% van de opdrachtwaarde ingezet voor social return. Ook duurzaamheidscriteria zijn opgenomen, zoals minimale aanwezigheid van het onderhoudsbedrijf, gescheiden afvalstromen bij vervanging van de brandblussers en bij vervanging van noodverlichtingslampen gebeurt dit met LED-armaturen.

Waarom een gezamenlijk traject?
Joint procurement, ook wel bekend als gezamenlijke trajecten of gezamenlijk aanbesteden is het samen bundelen van inkoop en/of het delen van informatie en expertise. Het doel is het behalen van voordeel voor alle deelnemende organisaties. Door samenwerking kan meer kennis opgebouwd worden van producten, markten en bedrijven, kunnen transactiekosten en risico’s voor de deelnemende organisaties verminderen en de professionaliteit van de inkoop toenemen.

Samengevat:  minder kosten, betere producten, minder risico’s en betere voorwaarden.

Winst op alle vlakken
De overeenkomst voor het onderhoud van brandblussers en noodverlichting  is een mooi voorbeeld van hoe een gezamenlijk traject bijdraagt aan winst. Niet alleen financiële winst, maar vooral ook op het gebied van kwaliteit.  

Heeft u zelf een idee voor een gezamenlijk traject? We horen het graag! U kunt uw ideeën altijd kenbaar maken via [email protected].