Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
25 mei 2023

Een van de thema’s uit het landelijke project ‘Beter Aanbesteden’  is het verbeteren van onderling begrip en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten door het aangaan van dialoog. In dit kader bracht Bizob op 23 mei jl. een bezoek aan de papierfabriek van Essity te Cuijk.

Centraal stond de kennisuitwisseling tussen de verschillende medewerkers vanuit Bizob, Essity, Weska (toeleverancier papierbenodigdheden) en MijnGemeenteDichtbij (contractpartij Weska).

Aan bod kwam onder andere alternatieve sourcing, manifest MVOI, prijsontwikkelingen, verschillende type vezels voor papier, tissues gemaakt van gerecycled karton, circulaire concepten en datagestuurd schoonmaken.

Het was een interessante ochtend waarin we veel ervaringen hebben uitgewisseld en van elkaar hebben geleerd!

Lees hier meer over het programma Beter aanbesteden