Logo
BIZOB > Bedrijfsvoering en ICT > Cyberweerbaarheid Terug

Cyberweerbaarheid

Collectieve aanbesteding VNG en Bizob

Bizob en VNG Realisatie hebben vorig jaar een succesvolle aanbesteding in de markt gezet voor Monitoring en Responsediensten voor 65 deelnemers, die 127 gemeenten en gemeentelijke organisaties in Nederland vertegenwoordigen.

In opvolging hieraan hebben Bizob en VNG Realisatie elkaar weer opgezocht voor een mogelijke nieuwe collectieve aanbesteding. Deze keer voor Cyberweerbaarheid. Deze voorgenomen aanbesteding is een vervolg op GGI-Veilig perceel 2 en 3. GGI-Veilig perceel 2 betreft Aanvullende security services en perceel 3 Expertise diensten. Alle raamovereenkomsten onder deze percelen hebben een looptijd tot 15 juli 2024. Deze 2 percelen zijn onderdeel van de marktconsultatie ‘’Cyberweerbaarheid’’.

Op 27 juni 2024 is de marktconsultatie gepubliceerd op Mercell.

Met deze marktconsultatie wil de aanbestedende dienst: 

  • inzicht krijgen in de ontwikkelingen die zich voordoen op de decentrale overheidsmarkt voor informatiebeveiliging/security en het leveren van diensten inzake het versterken van Cyberweerbaarheid;
  • inzicht krijgen op welke wijze de opdracht(en) Cyberweerbaarheid aan de security-dienstverlener(s) het beste in de markt gezet kunnen worden;
  • bepaling van de reikwijdte voor de aan te besteden opdracht(en) Cyberweerbaarheid ten behoeve van de deelnemende organisaties.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de onderstaande contactpersonen:

Jochem Berns, concerninkoper, Bizob: [email protected], 06-11195388.
Sandra Kluytmans, duurzaamheidsadviseur, Bizob:, [email protected], 06-10947648.
Pieter-Bas Nederkoorn, diensteigenaar GGI, VNG: [email protected], 06-51431299.
Willie Horden, contractmanager, VNG: [email protected], 06-20362822.