Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
12 juni 2023

Dit artikel is éen van de acht verhalen uit het sociaal jaarverslag 2022 van Bizob: Inkoopkracht met maatwerk.

In 2022 verlengden Bouwend Nederland en Bizob de intentieovereenkomst met als doel: het dichten van de kloof tussen gemeenten en aannemers als het op aanbesteden aankomt. Aan de hand van achttien actiepunten uit de intentieverklaring wordt gewerkt aan meer wederzijds begrip en vertrouwen. De kwartaalsessies zijn hier een voorbeeld van. Beatrice Dormans van Bouwend Nederland en Frank Weerheijm van Bizob organiseerden de eerste sessies, die behalve levendige gesprekken ook directe resultaten opleverden.

Waar corona eerder roet in het eten gooide, bood 2022 weer ruimte voor fysiek samenkomen. Hoe waardevol het is om elkaar in de ogen te kunnen kijken, bewezen de vier kwartaalsessies wel. De bijeenkomsten met thema’s als duurzaamheid, het werken in bouwteams en de weg van vraag naar aanbod werden druk bezocht. Frank verklaart het succes. “De kracht van deze sessies is tweeledig: de onderwerpen zijn actueel en de insteek is praktisch. Zo kent het containerbegrip ‘duurzaamheid’ veel invalshoeken. Denk aan circulariteit en duurzame materialen en werkprocessen. Maar ook aan
bestendig bouwen, waarbij de functie van een gebouw makkelijk aan te passen is. Praktische voorbeelden maken het begrip tastbaarder en het doorbreken van oude patronen makkelijker.”

De kwartaalsessies zijn een mooi initiatief van Bizob.

Als Bouwend Nederland worden wij volop betrokken bij het verbeteren van de wisselwerking tussen

gemeenten en aannemers en krijgen we alle ruimte om de gezamenlijke belangen te uiten.

Dit waarderen wij enorm.”

Beatrice Dormans
Beatrice Dormans, adviseur Markt en Overheid regio Zuid Bouwend Nederland (links)
Frank Weerheijm, commoditymanager Openbare ruimte Bizob (rechts)

Best practice en brilliant failure
Thema’s in de sessie worden besproken aan de hand van praktijkcasussen. Beatrice: “Goed samenwerken start met het uitwisselen van kennis. Neem opnieuw duurzaamheid. Als de opdrachtgever weet wat markt kan, durft hij dit ook uit te vragen. Dit biedt opdrachtnemers de zekerheid die nodig is om te investeren in emissieloos materieel. Tijdens de bijeenkomsten onderzoeken we deze verbeterkansen. Soms aan de hand van een best practice, maar het mag ook een brilliant failure zijn. Want juist daar leer je van. Het is heel waardevol om dit soort gesprekken in kleine groepen met elkaar te voeren.” Frank vult aan: “Normaal spreken gemeenten en aannemers elkaar vooral in het licht van een aanstaand project. Dit brengt automatisch een spanningsveld met zich mee. Onze sessies gaan altijd over ervaringen uit het
verleden. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een open gesprek, zonder dat de druk van een aanbestedingsprocedure in de weg staat.”

Stap voor stap de kloof dichten
Hoewel de sessies zich vooral richten op het kweken van meer vertrouwen en begrip, ontstaan er ook nieuwe initiatieven. Frank: “Tijdens een van de sessies besloten twee gemeenten ter plekke om samen een marktconsultatie uit te zetten onder het regionale aannemersbestand. Om zo de mogelijkheden rond zero emissie materieel te onderzoeken. Zo’n direct resultaat is mooi om te zien.” Beatrice: “Als Bouwend
Nederland zien we in onze cijfers overall een stijging in het aantal gemeenten dat duurzaam aanbesteedt of kiest voor een bouwteam. Deze bijeenkomsten dragen daar zeker aan bij en blijven daarom nodig. Ook in het licht van de uitdagingen die ons nog te wachten staan, onder andere op het gebied van stikstof.”

De deur opengezet
Beatrice en Frank blikken met een goed gevoel terug op de eerste sessies. Frank: “Waar er vanuit het verleden een bepaalde terughoudendheid was tussen de gemeenten en de bouw, hebben we nu de deur naar elkaar opengezet.” Beatrice: “Het begint allemaal met een goed gesprek.”