Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
28 mei 2020

Soms is het heel duidelijk wat er moet worden ingekocht, maar niet altijd. Dan moet er extra advies worden ingewonnen over het product of dienst door middel van oriëntatie op de markt.  Dit kan bijvoorbeeld door een marktonderzoek (desk- of fieldresearch), het inschakelen van een adviseur, een marktconsultatie of een technische dialoog.

Marktconsultatie verzekeringen

Binnenkort start Bizob met gezamenlijke inkooptrajecten voor de uitgebreide gevarenverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering. Omdat de verzekeringsmarkt al enkele jaren flink in beweging is, besloot Bizob om voorafgaand aan de aanbesteding een marktconsultatie te houden

Het voornaamste doel was ervoor zorgen dat de geplande gezamenlijke aanbesteding goed zou aansluiten bij de verzekeringsmarkt. De consultatie bestond uit een schriftelijke en mondelinge ronde. In verband met de coronacrisis heeft de mondelinge ronde plaats gevonden via telefoon en MSTeams. De verzekeraars Melior, Achmea, Intermont en Allianz (schriftelijk) namen deel aan de marktconsultatie. Via deze weg willen we de verzekeraars nogmaals hartelijk bedanken voor hun medewerking!

Uitkomsten

Er kwamen een aantal waardevolle uitkomsten uit de gesprekken met de verzekeraars. Zo blijkt het voor verzekeraars makkelijker als aanbestedingen via Tenderned (in plaats van Negomnetrix) worden gepubliceerd. Daarom zal Bizob voortaan de verzekeringsaanbestedingen publiceren via Tenderned. Daarnaast blijken de termijnen waarin verzekeraars kunnen reageren te kort. Zoals voor het stellen van vragen en het doornemen van het aanbestedingsdocument. In het bijzonder is de tijd die tussen het publiceren van de Nota van Inlichtingen en de tijd tot het indienen van de inschrijven blijkt te kort. Bizob gaat ervoor zorgen dat verzekeraars meer tijd krijgen om de antwoorden te verwerken in hun inschrijving.

Vlot aanbesteden

Het houden van deze marktconsultatie levert veel voordeel op voor alle partijen. We zijn ervan overtuigd dat aanbestedingen voor verzekeringen nu beter aansluiten bij de markt. Voor verzekeraars wordt het laagdrempelig om in te schrijven en ook procedureel wordt het zo makkelijk mogelijk gemaakt. Zo voorkomen we dat er nog veel vragen tijdens of na de aanbesteding worden gesteld. Het resultaat:  Een vlot doorlopen aanbesteding, meer inschrijvers en een betere uitkomst!

Overzicht marktconsultaties

Bizob publiceert geplande marktconsultaties op de website. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? U kunt zich per onderwerp aanmelden voor deelname.