Beter en slimmer inkopen draagt bij aan een leefbare samenleving met tevreden inwoners

Logo
BIZOB > Bizob organisatie > Over Bizob Terug

Over Bizob

Bizob is partner voor inkoop en contractmanagement voor gemeenten en publieke organisaties in Oost-Brabant. In nauwe samenwerking met de aangesloten organisaties regelt Bizob inkoop, aanbestedingen, contractmanagement en – beheer voor het sociaal domein, openbare ruimte, bedrijfsvoering en ICT.

Maak kennis met Bizob in 2 minuten:

Historie
Wat in 2003 begon als een nieuw samenwerkingsverband tussen tien gemeenten is inmiddels uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop. Bizob is een van de eerste gemeentelijke inkoopbureaus van Nederland. De succesvolle werkwijze heeft op veel plaatsen in Nederland navolging gekregen.

Beter en slimmer inkopen
Inkoopsamenwerking is meer is dan een bundeling van inkoopvolumes. Door samenwerking bouwen we kennis op van producten, markten en bedrijven. Zo kunnen risico’s verminderen en verbetert de kwaliteit van het inkoopproces en daarmee van de in te kopen producten.

Betrokken
Onze inkopers werken als collega’s op locatie van een van de aangesloten organisaties. Hierdoor zijn ze nauw betrokken met de gemeente waarin ze werken en makkelijk te bereiken voor overleg of advies. Onze inkopers weten dat professioneel inkopen meer is dan de laagste prijs binnenhalen. Ze hebben oog voor gemeentelijke doelen, zoals het stimuleren van de regionale economie, social return, de effecten op milieu en sociale aspecten. Samen halen we het beste uit de markt.

Expertisecentrum
Effectief en efficiënt inkopen is voor elke organisatie van belang. Publieke instellingen hebben zich daarbij ook nog te houden aan specifieke wet- en regelgeving. Dat maakt het inkopen en aanbesteden er niet eenvoudiger op. Bent u aangesloten bij Bizob? Dan kunt u bij vragen altijd terecht bij ons expertisecentrum (commodity managers en juristen) en onze inkopers en contractmanagers. Zij houden van uitdagingen, van scherp onderhandelen en hun kennis van de markt en van de wet is altijd up-to-date.

In beweging
Bizob ziet het als taak om bij te dragen aan het verder professionaliseren en verbeteren van inkoopstrategieën, aanbestedingsmodellen en contractbeheer. Hiervoor neemt Bizob actief deel in aan verschillende landelijke initiatieven, zoals het traject ‘Beter Aanbesteden’, de vakgroep Inkoopmanagement EZ/Pianoo en de vakgroep aanbestedingsrecht Pianoo.

Bestuur

Bizob is de handelsnaam van Stichting Bureau inkoop en aanbesteden Zuidoost-Brabant. De Stichting wordt aangestuurd door de aangesloten gemeenten. Vanuit elke aangesloten gemeente zit er een bestuurder in de Vergadering van Aangeslotenen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een afvaardiging van twee bestuurders per regio.