Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
21 april 2022

Op 7 april jl. is de bouwteamovereenkomst tussen de gemeente Oirschot en KWS Infra BV getekend. Zij gaan, ondersteund door IV Infra BV en RHO Adviseurs, samen aan de slag met de uitwerking van het schetsontwerp van de verbindingsweg Kempenweg-Eindhovensedijk. Deze weg gaat zorgen voor een goede verkeersafwikkeling van de Kempenweg en de leefbaarheid van Moorland. Het is belangrijk dat het ontwerp een ‘technisch goede’ oplossing biedt, maar ook zo breed mogelijk gedragen is. Daarom hebben alle inwoners van Oirschot een reactie kunnen geven op het schetsontwerp.

Bizob heeft dit aanbestedingstraject begeleid en heeft in overleg met de gemeente de gunningscriteria bepaald, de overeenkomst opgesteld en het beoordelingsteam begeleid om te komen tot een afgewogen oordeel.

Bouwteam

Door te kiezen voor een bouwteam wil de gemeente zorgen dat er integraal rekening gehouden wordt met de inpassing van de weg, het minimaliseren van de omgevingseffecten en van natuurcompensatie. Ook kan op deze manier de praktische kennis van de aannemer gebruikt worden bij het uitwerken van het ontwerp.

Beter Aanbesteden

Werken in een bouwteam is 1 van de 18 actiepunten uit de onlangs vernieuwde intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.”  Met de intentieverklaring die is opgesteld in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden werken Bouwend Nederland en Bizob samen aan wederzijds begrip, vertrouwen en onderling respect, vóór, tijdens en na een aanbestedingsprocedure.

Vincent Hooftman, teammanager Mobiliteit, beheer en realisatie van de gemeente Oirschot (links) en Eric Vugs, vestigingsdirecteur KWS Infra BV Eindhoven (rechts) ondertekenden op 7 april jl. is de bouwteamovereenkomst

Geen verrassingen

Tijdens het uitwerken wordt voortdurend gekeken of de wensen binnen het beschikbare budget passen. Zo zijn er aan het eind geen verrassingen meer en kan de gemeente met een vast bedrag aan de uitvoering beginnen.