Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
23 september 2022

Ieder kwartaal organiseren Bizob en Bouwend Nederland een bijeenkomst in kader van  de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. Op 22 september vond de 3e kwartaalbijeenkomst van 2022 plaats in de raadzaal van gemeente Laarbeek. Opdrachtgevers en opdrachtnemers gingen voor de tweede keer samen in gesprek over duurzaamheid. Al eerder dit jaar, op de 1e kwartaalbijeenkomst spraken we over de vraag “Hoe krijg ik mijn projecten duurzamer en innovatiever?”. Het onderwerp is zo divers dat er vanuit alle aanwezigen een verzoek voor een vervolg kwam.

Duurzame bouw

Dit keer stond een verdieping van het thema duurzaamheid in de bouwsector centraal, onder leiding van Bas van de Westerlo van Volantis. De bijeenkomst startte met een antwoord op de  vragen: Waar komen we vandaan? Wat hebben we al gedaan? En waar gaan we naartoe? Er werden verschillende praktijkvoorbeelden besproken en theoretische modellen toegelicht.

Aan de slag

Na de theorie gingen de deelnemers zelf aan de slag met de uitgangspunten rondom duurzaamheid:

1. Gezondheid.
2. Herkomst van materialen (het gebruik van niet-primaire grondstoffen).
3. Toekomstwaarde materialen (het gebruik van materialen die geschikt zijn voor toekomstig hergebruik).

Bij deze drie onderwerpen zijn potentiële acties bedacht, die vervolgens zijn afgezet op een matrix met de assen ‘mate van haalbaarheid’ en ‘mate van impact’.

Inspirerende bijeenkomst

Het was een succesvolle bijeenkomst met veel interactie! De deelnemers gaan naar huis vol inspiratie die ze zelf in de praktijk gaan toepassen.

Over Beter Aanbesteden

Onderzoek toont aan dat er een enorme kloof is tussen de aanbestedende diensten en de inschrijvers. Om voor eens en altijd afscheid te nemen van het wij-zij denken ondertekenden Bizob en Bouwend Nederland op 13 januari 2020 de intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.”, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. De intentieverklaring telt 18 concrete actiepunten waarmee de ruim 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt en de 1000 leden van Bouwend Nederland aan de slag zijn gegaan. Rondom de uitrol van de intentieverklaring organiseren Bizob en Bouwend Nederland ieder kwartaal een bijeenkomst.