Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
28 maart 2022

Rondom de uitrol van de intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.” organiseren Bizob en Bouwend Nederland ieder kwartaal een bijeenkomst. Daarin ontmoeten opdrachtgevers en aannemers elkaar om over actuele thema’s te praten. Vorig jaar stond deze in teken van vooroordelen en tegengestelden belangen.

De bijeenkomst van afgelopen donderdag, 24 maart, stond in teken van duurzaamheid. De vraag “Hoe krijg ik mijn projecten duurzamer en innovatiever?” stond centraal.

De juiste vragen stellen

De ruimtelijke opgaven worden groter, meer divers en complexer. Het meest prominente thema
daarbij is duurzaamheid. De eis “Doe mij maar iets duurzaams” zullen we niet letterlijk horen
bij een aanbesteding, maar het is een feit dat het opstellen van goede duurzaamheidsvragen
niet eenvoudig is. Want hoe bepaal je de juiste richting? Hoe stel je de juiste vragen? Wat is
er allemaal al mogelijk? En hoe kan de kennis van aannemers gebruikt worden om tot een
duurzame oplossing te komen?

Praten in openheid

Opdrachtgevers en opdrachtnemers gingen samen in gesprek over duurzaamheid in
aanbestedingen aan de hand van concrete voorbeelden. Er is in alle openheid gesproken tussen gemeenten en aannemers over hoe duurzaamheid een plaats in een aanbestedingsprocedure kan krijgen. Ook is doorlopend het spanningsveld onderzocht tussen wat aannemers op het gebied van duurzaamheid allemaal zouden kunnen doen en wat dit betekent voor de vraag die de gemeente stelt in de aanbestedingsprocedure. Naast hele grote aanpassingen is ook besproken hoe met kleine aanpassingen in bestaande werkwijzen al resultaten te behalen zijn.

Vervolg

De aanwezigen waren dermate geïnteresseerd dat afgesproken is dat dit overleg een vervolg krijgt, buiten de reguliere kwartaalbijeenkomsten om.

Over de Intentieverklaring

Onderzoek toont aan dat er een enorme kloof is tussen de aanbestedende diensten en de inschrijvers. Om voor eens en altijd afscheid te nemen van het wij-zij denken ondertekenden Bizob en Bouwend Nederland op 13 januari 2020 de intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.”, in navolging op de landelijke actieagenda Beter Aanbesteden. De intentieverklaring telt 18 concrete actiepunten waarmee de ruim 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt en de 1000 leden van Bouwend Nederland aan de slag zijn gegaan. Rondom de uitrol van de intentieverklaring organiseren Bizob en Bouwend Nederland ieder kwartaal een bijeenkomst.