Uw partner voor inkoop & contractmanagement

Logo
19 oktober 2021

In een aantal speeddates en ronde tafel gesprekken werkten de bouwsector en gemeenten vandaag samen aan de verdere uitrol van de intentieverklaring “Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij.”

Kloof

Onderzoek toont aan dat er een enorme kloof is tussen de aanbestedende diensten en de inschrijvers. Om voor eens en altijd afscheid te nemen van het wij-zij denken ondertekenden Bizob en Bouwend Nederland op 13 januari 2020 de intentieverklaring. De intentieverklaring telt 18 concrete actiepunten waarmee de ruim 35 overheidsorganisaties in Oost-Brabant die Bizob vertegenwoordigt en de 1000 leden van Bouwend Nederland aan de slag zijn gegaan.

Vooroordelen en tegengestelden belangen

Vandaag gingen de twee tegenpolen (gemeente vs bouw), onder leiding van Huub van Mackelenbergh met elkaar in gesprek door middel van speed dates en ronde tafel gesprekken over stellingen zoals: ‘Vooroordelen zijn er niet voor niets, ze hebben hun waarheid bewezen’ en ‘We zijn teveel gebonden aan wetten en regels: Dit maakt praten met elkaar onmogelijk.’ De conclusies uit de speed-dates liegen er niet om: Er is te weinig onderling begrip, er zijn tegengestelde belangen, onze systemen verschillen teveel van elkaar en we hebben geen inzicht in elkaars cyclus (piekmomenten). Dit maakt samenwerken soms erg lastig. Maar hoe lossen we dat op? In 3 ronde tafel gesprekken werd er gezocht naar oplossingen. Dit leverde een lijst aan mooie aanbevelingen op waarmee de deelnemers als ambassadeur van dit nieuwe samenwerken naar huis gaan.

We zijn goed op weg naar een nieuw tijdperk van samenwerken in de infrastructuur!

Kennis delen

De sessie van vandaag bewees het weer: Kennis delen en van elkaar leren is cruciaal om tot een goede samenwerking te komen. Er zullen daarom op korte termijn zeker meer van dit soort bijeenkomsten plaatsvinden tussen Bouwend Nederland en Bizob.